Afdekking van het renterisico keert zich tegen Holland Casino

Rien ne va plus, het geld is niet meer van u. Dat kreeg de directie van Holland Casino te horen toen zij de balans opmaakten van vorig jaar. De prachtige renteswaps, afgesloten om de met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stijgende rente af te dekken, hadden zich als een boomerang tegen het gokpaleis gekeerd.

Banken en overheden zijn gered door de monetaire autoriteiten met enorme kapitaalinjecties, het opkopen van schuldpapier en het verlagen van de rente. Maar de genomen maatregelen hebben ook een keerzijde. En die komt nu langzaam maar zeker aan het licht.

Holland Casino, met een businessmodel (monopoly op (legale) roulette en blackjack) om je vingers bij af te likken, moest een verlies van €16 miljoen incasseren op rente swaps. Het zoveelste geval in een lange rij van bedrijven en (semi)overheidsinstellingen die het slachtoffer zijn geworden van de lage rente.

De directie krijgt, net als een aantal andere publieke instellingen die enorme afboekingen moesten doen op renteswaps, de hoon van het volk over zich heen. En hoewel deels terecht, zijn er toch ook een aantal verzachtende omstandigheden aan te merken:

  • Wat zou u bijvoorbeeld doen als de u de hypotheekrente voor 15 jaar vast kon zetten tegen 3%? Doen toch? Maar de rente blijft maar zakken. Dat kost dus voorlopig geld.
  • Wie is eigenlijk de verkoper van dat soort swaps? En heeft die geen adviesfunctie? Verkeerde inschatting van de rente dus, door mensen waarvan gedacht werd dat ze er verstand van hadden.
  • Het is belachelijk dat producten, die worden verkocht als hedge-instrumenten, veel geld kosten als het de andere kant op gaat.

 

Tijd voor betere hedge producten voor het bedrijfsleven

Wat de financiële instellingen dan ook vooral te verwijten valt is dat zij geen betere hedge-instrumenten hebben kunnen leveren aan hun klanten. De vraag naar een hedge voor een stijgende rente is met verkeerde producten beantwoord. Het is als het verschil tussen een optie en een futurecontract. Een optie kost je eenmalig premie, maar kost niets als het de andere kant op gaat. Een future werkt beide kanten op.

De langdurige lage rente heeft velen, in het bedrijfsleven en publieke instellingen, op het verkeerde been gezet. Sommige profiteren ervan (aandelenbezitters) en anderen zitten nog steeds op de blaren. Het is niet alleen Holland Casino wat verkeerd gegokt heeft.

Wat de financiële industrie ervan kan leren is dat zij producten moet maken die bedrijven en instellingen daadwerkelijk helpen, en niet, in het geval het advies verkeerd uitpakt, bakken met geld kosten.

casino, renteswaps

 
Categorie Financieel Advies