7804905_s, vermogensbeheer

De verborgen kosten van een percentage bij vermogensbeheer

Stel u bent de gelukkige bezitter van €200.000 aan liquide middelen. Banken vertrouwt u niet meer, de rente is laag dus zoekt u een alternatief. Doel: vermogensbehoud, vermogensgroei maar weinig risico.

U komt uit bij een vermogensbeheerder en die vraagt 1.5% van uw hoofdsom per jaar. Voor €3000 zorgt de vermogensbeheerder dat uw vermogen aangroeit tot het door uw gewenste bedrag. De vraag die veel beleggers mij stellen is: is die €3000, of 1.5% voor vermogensbeheer nu te veel of een juiste afspiegeling van de gemaakte kosten?

Risicoprofiel en doelvermogen

Om een goed antwoord op die vraag te vinden moet u eerst bij u zelf te rade gaan. Wat is uw vermogensdoel, en welk risico wenst u te lopen? Op basis hiervan kan de vermogensbeheerder een inschatting maken van de gewenste werkzaamheden, en zijn tarief daarop aanpassen.

Nu liggen de laatste tijd de percentages behoorlijk onder druk, omdat de werkzaamheden bij vermogensbeheer vaak niet direct verband houden met de hoogte van uw vermogen. Iemand met een vermogen van 6 ton betaalt bijvoorbeeld twee maal zoveel als iemand met een vermogen van 3 ton, terwijl het daarvoor verrichte werk niet twee keer zoveel is.

Een ander, vaak onderschat fenomeen, is dat een percentage als beloning voor de werkzaamheden in de toekomst dus steeds meer wordt. Stel dat u een lange termijn visie heeft. U wilt over 30 jaar uw hypotheek aflossen. De erfenis van €200.000 die u hebt ontvangen investeert u in een markt brede aandelenportefeuille, met wat obligaties, vastgoed en cash en u gaat uit van een gemiddeld rendement van 7%, net als de afgelopen 30 jaar.

Uw vermogensbeheerder voert deze acties voor u  uit en berekent u, naast de transactiekosten die rechtstreeks van uw vermogen afgaan, 1.5% op jaarbasis over uw gemiddelde vermogen van dat jaar.

Als we dit wegzetten in een exceltabelletje, zult u zien dat uw vermogen dus jaarlijks groeit met 7%, maar daarvan 1.5% naar uw adviseur gaat. Doordat uw vermogen met 5.5% groeit, wordt het bedrag dat u aan kosten betaalt, jaarlijks ook hoger. Het eerste jaar betaalt u €3081, het 5de jaar al €4009 en het 10de jaar al €5255. Natuurlijk, uw vermogen groeit ook mee, maar dat wil niet zeggen dat na 10 jaar er veel meer werk te doen is.

Nog schokkender wordt het als we kijken naar de eindrendementen. Uiteindelijk is uw bedrag aangegroeid tot €1.5 miljoen (ja, echt waar!) in 30 jaar tijd. In dat laatste jaar betaalt u dus 1.5% *1.5 miljoen is 22500 aan kosten!

Meevreeteffect

Wanneer u voor een vast bedrag was gegaan aan het begin van de rit, en u uw vermogensbeheerder bijvoorbeeld jaarlijks 2.5% opslag had gegeven, zou u in het laatste jaar een totaalbedrag van €6624 hebben betaald. Ook een hoop geld, maar wel iets minder dan die €22500.

Om het plaatje compleet te maken, moet ik er nog bij zeggen dat uw bedrag onderweg natuurlijk ook nog minder aangroeit omdat de hoge kosten er steeds van af gehaald worden. De lagere groei door de hogere kosten bedraagt ruim €100.000.

Mijn advies? Spreek gewoon een vast bedrag af. En als u dat niet voor uzelf doet, doe het dan voor uw kinderen. Kan ze zomaar een tonnetje schelen. 

 
Categorie Financieel Advies