In ons vorige blog: Zoekmachineoptimalisatie als steunpilaar van marketingbeleid is gewezen op het grote belang van zoekmachineoptimalisatie (SEO) voor met name de vindbaarheid van de website en in het bijzonder voor de juiste synchronisatie met de sociale media. Met dat laatste wordt bedoeld dat de waardepropositie, verwoord op de website, terug te vinden moet zijn in de uitingen die via de sociale media tot de doelgroepen zijn gericht.

Die synchronisatie is zo belangrijk vanwege het steeds groter wordende belang van de sociale media bij het bedrijven van internetmarketing. Het hieronder weergegeven kooptraject begint niet alleen met de inzet van de sociale media, maar eindigt daar ook mee!
 
kooptraject en internetmarketing
 

Waarom verdienen de sociale media zo'n prominente plaats bij internetmarketing?

Er is tegenwoordig haast geen marketeer meer te vinden die de sociale media niet bij de bepaling van het marketingbeleid betrekt. Internetmarketing zonder de inzet van de sociale media is gewoonweg ondenkbaar. Het enige waar de marketeers het onderling niet eens, zijn betreft de relatieve kracht van de verschillende sociale platforms. Bij B2C marketing ligt het accent meer op Facebook, Twitter en YouTube, terwijl bij B2B marketing de voorkeur uitgaat naar Twitter, Google+, YouTube en LinkedIn.

De sociale media passen ook helemaal bij het nieuwe denken over klantrelaties. (hierbij kan gezegd worden dat oorzaak en gevolg niet glashelder zijn: de sociale media hebben die andere klantenaanpak ook mogelijk gemaakt) In het onderstaande overzicht wordt het oude versus het nieuwe denken nog eens op een rijtje gezet.
 
klantrelaties,nieuw versus oud
 
Wat sterk uit dit overzicht naar voren komt is, dat steeds meer de nadruk komt te liggen op persoonlijke contacten met klanten, fijnmazige selecties van doelgroepen, feedback van de klanten en inzet van die klanten als ambassadeurs. Daarbij zijn de sociale media gewoonweg onmisbaar.

De voordelen van de inzet van de sociale media zijn dan ook:

 • Merk- en naamsbekendheid nemen toe en bij de juiste strategie en uitvoering daarmee ook de autoriteit. Grotere zichtbaarheid maken je uiteraard makkelijker vindbaar voor nieuwe klanten, terwijl bestaande klanten zich steeds vertrouwder beginnen te voelen.
 • In het verlengde hiervan ligt een toename van de loyaliteit van klanten. Het creĆ«ren van een gemeenschap rondom een merk en/of autoriteit, met regelmatige interactie en duidelijke transparantie zorgt ervoor dat klanten zich meer betrokken voelen en minder snel geneigd zullen zijn naar de volgende aanbieder over te stappen.
 • Hoe meer positieve interacties plaatsvinden, des te groter wordt de kans op conversie. De sociale media lenen zich er uitstekend voor om die interacties ook een persoonlijk karakter te geven.
 • Inzet van de sociale media leiden tot meer websitebezoekers.
 • De sociale media worden door de zoekmachines ook gebruikt als graadmeter van de populariteit en daarmee kan een levendige en positieve sociale aanwezigheid leiden tot een hogere ranking van de website, met alle voordelen van dien.
 • Interactie verrijkt de klantbeleving door bijvoorbeeld een snelle afhandeling van klachten en maakt nuttige feedback mogelijk, waardoor inzicht in klantbehoeften toeneemt.
 • Het verlaagt de marketingkosten.

Eigenlijk had de titel van dit blog ook als volgt kunnen luiden: Internetmarketing valt en staat met sociale media.

Sociale media alom vertegenwoordigd in het gehele kooptraject

Terugkerend naar het bovenaan dit blog vertoonde kooptraject kun je zien dat de sociale media in alle stadia een belangrijke rol spelen: ontdekking via de grote zichtbaarheid, evaluatie door inbound marketing (blogs/whitepapers/video's), directe conversie en tenslotte worden klanten aangespoord tot het ambassadeurschap. Dat vergt een uitgekiend stappenplan:

 1. afhankelijk van de doelgroep zal een keuze gemaakt moeten worden uit de meest doeltreffende sociale media
 2. in de regel betekent "meer" beter en het verkrijgen van volgers, vrienden, kennissen etc. vergt een gedisciplineerde langetermijnaanpak
 3. de website en de via de sociale media verspreide content zullen een op elkaar afgestemde boodschap moeten verkondigen
 4. interactie met de doelgroepen via de sociale media is vooral open en persoonlijk
 5. de strijd om de gunst van de klant is pas echt gewonnen, wanneer er niet alleen conversie plaatsvindt, maar de klant ook optreedt als ambassadeur van jouw product of dienst en jou aanbeveelt bij zijn of haar relaties (maak het geven van reviews en "sharing" makkelijk)

Deze moderne aanpak is door de veranderde mentaliteit van de klant eigenlijk niet meer optioneel. Klanten laten zich steeds minder producten en diensten opdringen. Als zij wat willen, dan zijn zij zeer goed in staat zichzelf adequaat te informeren op het internet en de leverancier zelf uit te zoeken. Zorg dat je gevonden wordt en de juiste toon aansluit.

 
 
Aanverwante artikelen:

 
Categorie Marketing Advies