Due diligence onderzoek

due diligenceDue diligence onderzoek (letterlijk: de verschuldigde inzet) wordt ingezet bij management buy in en buy out, fusies en bedrijfsovernames. Vaak is de tijdsduur van het due diligence onderzoek beperkt. De koper en verkoper willen snel inzichtelijk hebben welke consequenties c.q. risico's spelen.

Belangen voor partijen zijn groot. Het due diligence onderzoek gaat vooral over het identificeren van juridische, financiële, fiscale, commerciële en overige bedrijfsrisico's.

De koper heeft een wettelijke onderzoeksplicht. Hij moet veronderstellingen controleren voordat hij tot overname overgaat. De verkoper heeft een meldingsplicht van feiten waarvan hij weet dat deze voor de koper van essentieel belang zijn.

Waar schort het in de praktijk vaak aan?

Naar de praktijk kijkend stel ik vast dat naar de toepassing van arbeidsvoorwaarden,  wet- en regelgeving,  kwaliteit dataregistratie en juiste pensioenregistratie beperkt wordt gekeken, meestal doordat het tijdschema dit niet toelaat en het een complexe materie is.

70-80% van de bedrijfskosten zijn personele kosten. Dan is het opmerkelijk dat bij een due diligence genoemde de toepassing van arbeidsvoorwaarden,  wet- en regelgeving,  kwaliteit dataregistratie en juiste pensioenregistratie  beperkt aandacht krijgen. Voor de overnemende partij geldt dat deze risico's vaak mee overgaan zonder dat men zich realiseert welke (financiële) consequenties spelen. Het is niet de eerste keer dat een kat in de zak wordt gekocht.

Zijn er oplossingen?

Bij due diligence onderzoek gaat het om zorgvuldig onderzoeken, analyseren en evalueren van data en informatie. Advocaten en financiële specialisten komen nooit verder dan een steekproefcontrole, volstrekt onvoldoende om de werkelijke risico's zichtbaar te maken.

Met een gedegen analyse op werknemer-niveau zijn risico's zichtbaar te maken en uit te sluiten. U zult zeggen, maar dat is toch heel tijdrovend?
Dat is zo, maar met de juiste expertise en software toepassing zijn risico's op werknemer-niveau inzichtelijk te maken binnen de afgesproken onderzoekstermijn. Veel inhoudelijke kennis en ervaring is randvoorwaardelijk om de juiste analyses te kunnen maken.  Deze kennis is maar beperkt aanwezig in de markt.

Heeft u due diligence onderzoek nodig? Ik lever deze expertise  en heb daar de juiste programma's voor beschikbaar.

 
Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies