Het bedrijfsleven investeert ondermaats in personeel

De complexiteit van de toepassing arbeidsvoorwaarden, wet- en regelgeving en pensioenregels is groot. Bedrijven investeren beperkt in kennis en kunde van uitvoerenden. Toch willen bedrijven kwaliteit leveren. Dat staat haaks op de investering die bedrijven doen inAlle hens een dek hun personeel, want die is vaak ondermaats. Zolang men verwacht dat zaken goed gaan, is de verrassing des te groter als het echt misgaat.

Teleurstelling volgt als zaken misgaan. Vervolgens gaan wij lekker naar elkaar wijzen om niet verantwoordelijk voor de fout te zijn. Bouwen wij emotie op en gaan consequenties verbinden aan de fout. In gevallen wordt de persoon geslachtofferd die de verantwoordelijkheid draagt. Wat een feest.

In de meeste gevallen is dit fenomeen terug te leiden aan onvoldoende focus, kennis, ervaring en neemt het bedrijf zijn verantwoordelijkheid niet om medewerkers te voorzien van voldoende bagage om hun werkzaamheden uit te voeren.

Zijn fouten te voorkomen?

Mensen maken fouten, dat kunnen wij niet uitsluiten. Wij kunnen wel zorgen dat het aantal fouten beperkt blijft.
Focus op de interne controle reduceert fouten, dat gepaard moet gaan met voldoende opleiding en de vereiste ervaring regelmatig te toetsen aan de behoefte.

Processen

Processen dragen bij aan het succes van de gegevensverwerking. Processen kunnen complex zijn omdat naast menselijk handelen ook elektronische verwerking speelt.
De praktijk leert dat wij te veel vertrouwen op de elektronische verwerking. Ik hoor vaak "de leverancier zal het wel goed doen, ik heb daar vertrouwen in", dus controleren wij de leverancier niet of minder. Maar ook bij de leverancier werken mensen die fouten maken.

Wees kritisch op processen en borg dat processen worden uitgevoerd.

 

 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Financieel Advies