Zodat zij financieel redelijk kunnen doorleven als zij stoppen met werken en als zij komen te overlijden er een redelijk inkomen voor de partner en kinderen geregeld is.

goed pensioenDe meeste Nederlandse werknemers hebben helemaal geen zin om een studie van hun pensioen te maken. Zeker gezien alle negatieve lading die rondom het pensioen is ontstaan. Korten van pensioenen, lage dekkingsgraden, tegenvallende beleggingsresultaten, werkgevers die het huidige pensioen “onbetaalbaar” vinden, te hoge inkomens van bestuurders van pensioenfondsen, (verborgen) kosten, etcetera etcetera.

Een belangrijke taak van werkgever en OR is derhalve om ervoor te zorgen dat het pensioen doet wat de werknemers ervan verwachten.

Het is een goede zaak dat steeds meer Ondernemingsraden zich goed verdiepen in de pensioenmaterie, zodat zij mee kunnen denken met de werkgever om te komen tot een goed pensioen dat bij de werknemers en bij de onderneming past. Dat zij zich bewust zijn wat de gevolgen zijn van een door de werkgever voorgestelde verandering van het pensioen. Wat dit betekent voor de pensioenen van de medewerkers. Wat zijn de consequenties van een (voorgenomen) verandering van het pensioen?

Ook een goede zaak is de uitspraak van het Hof van Den Haag, waarbij de werkgever werd veroordeeld om werknemers te compenseren vanwege pensioenachteruitgang. De assurantietussenpersoon (die door de werkgever gevrijwaard werd, maar als vertegenwoordiger van de werkgever de communicatie heeft gedaan) onzorgvuldig was in de voorlichting en de werknemers onvoldoende heeft gewezen op de risico’s van de pensioenverandering. En dit terwijl de verandering van het pensioen al eind vorige eeuw speelde.

Nogal wat werkgevers (ingefluisterd door hun adviseur) stellen voor de pensioenen te veranderen, waardoor (toename van) de kosten worden beperkt. Het spreekt voor zich dat de pensioenen hierdoor dan ook lager worden. Als de informatie van de (adviseur van) de werkgever onzorgvuldig is, (bijvoorbeeld veel te hoge aannames van toekomstig eventueel te behalen rendementen) kunnen werknemers hierop terugkomen.

Veel werknemers zijn in het verleden op het verkeerde been gezet, omdat (de adviseur van) de werkgever veel te rooskleurige prognoses heeft gedaan bij het veranderen van de pensioenregeling en nu de pensioenresultaten (vaak enorm) tegenvallen, komen werknemers in het geweer. Wij vinden dit een goede zaak.

Ook voor werkgevers geldt, dat risico en rendement hand in hand gaan. Als de werkgever in het verleden een risico heeft genomen om de pensioenen te veranderen, waarbij aannames van toekomstige rendementen veel te hoog waren en dus de pensioenen tegenvallen, heeft de werkgever een risico genomen, met de kans op een hoog rendement (lagere pensioenkosten). Dat risico betekent dat er gecompenseerd moet gaan worden.

 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies