De tweede kamer heeft op de laatste dag voor het verkiezingsreces een motie van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren om weidegang verplicht te stellen aangenomen. Een verrassende wending omdat enkele weken eerder een motie met dezelfde strekking het niet haalde. Naast PvdA, D66, SP, Monasch en Groenlinks bleek nu ook PVV een voorstander van de verplichte weidegang.

Verplichte weidegang betekent dat de koeien jaarlijks minimaal 120 dagen tenminste 6 uur per dag in de wei lopen.

Nog niet duidelijk is hoe de motie uitgewerkt gaat worden en wat de gevolgen voor de melkveehouderij zullen zijn. Staatssecretaris van Dam zal binnenkort op verzoek van de Partij voor de Dieren schriftelijk uitleg geven aan de tweede kamer hoe de motie uitgevoerd gaat worden. Het volgende kabinet zal uiteindelijk invulling moeten geven aan de motie. Het kan dus nog enige tijd duren voor verplichte weidegang concreet wordt.

Voor de melkveehouderij is hiermee een signaal afgegeven dat weidegang leeft binnen onze bevolking. We kunnen discussiëren over het feit of het gestoeld is op sentiment of dat het gebaseerd is op kennis van zaken, maar feit blijft dat de sector er mee van doen heeft en de bedrijfsvoering hier mogelijk op aan moet passen.

 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Financieel Advies