Personenvennootschappen

Personenvennootschappen
Een personenvennootschap is geen rechtspersoon zoals een bv, maar wordt voor rekening en risico van een of meerdere natuurlijke personen gedreven. Te denken valt aan een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap. Volgens het centraal bureau voor de statistiek zijn er in Nederland 1.203.000 bedrijven die gedreven worden door een of meer natuurlijke personen oftewel personenvennootschappen tegen 378.000 bedrijven die gedreven worden door een rechtspersoon.

 

Beknopte uitleg verschillende rechtspersonen

Er zijn 4 verschillende personenvennootschappen:

  1. Eenmanszaak;
  2. vennootschap onder firma;
  3. maatschap;
  4. commanditaire vennootschap.

Iedereen kan zich bij de kamer van koophandel inschrijven als eenmanszaak en heeft dan verder niets van doen met vennoten of maten. De tekst hieronder heeft derhalve geen betrekking op de eenmanszaak.

 

Aangaan en inbreng personenvennootschap

Een personenvennootschap wordt niet opgericht zoals een kapitaalvennootschap (lees bv - nv), maar wordt tussen maten of vennoten aangegaan doordat zaken in gemeenschap worden gebracht. Te denken valt onder andere aan arbeid, geld, huurrechten, kennis, zakelijke relaties, goederen of een complete onderneming.

 

Inbrengmethoden met voorkoming, beperking of uitstel afrekening

We willen natuurlijk geen belasting betalen als we een personenvennootschap aangaan. Toch kan hier sprake van zijn als een van de vennoten al een onderneming heeft, en daar andere vennoten bij komen.

Er zijn 4 inbrengmethoden om afrekening met de fiscus te voorkomen.

1. Betalen buiten de boeken om;
2. Inverdienregeling;
3. Geruisloos doorschuiven;
4. Voorbehoud van stille reserves en (soms) goodwill.

 

Gebruik en genot

Stel, een van de vennoten heeft een pand, maar wil dat niet inbrengen in de vennootschap, dan heeft die de mogelijkheid dat ter beschikking te stellen aan de vennootschap. Dat noemen we gebruik en genot. In dat geval is dat wel ondernemersvermogen, maar blijft dat bij de eigenaar van het pand. Dat noemen we dan buitenvennootschappelijk ondernemersvermogen. De eigenaar heeft dan naast zijn aandeel in het samenwerkingsverband een aparte onderneming waarin het pand zit.

 

 Wettelijk kader.

1. Boek 7A, titel 9 BW - beschrijft de maatschap;
2. Artikel 16 wetboek van koophandel - beschrijft de vennootschap onder firma;
3. Artikel 19 wetboek van koophandel - beschrijft de commanditaire vennootschap;
4. Alle artikelen uit afdeling 3.2 wet inkomstenbelasting;
5. Artikel 15 wet op belastingen van rechtsverkeer;
6. Artikel 11(1)(b)(5) OB (i.g.v. een buitenvennootschappelijk pand).

 

Naast deze wettelijke bepalingen kunnen de onderstaande besluiten van toepassing zijn:

1. “Firmaproblematiek. Vragen en antwoorden” van 31 augustus 2001, nr. CPP2001/2374M;
2. Gebruikelijkheidstoets in de wet IB 2001 van 09-11-2001, nr. CPP2001/1419M;
3. Overdrachtsbelasting, inbreng van een onderneming van 21-12-2005, nr. C992005/2645M;
4. Meewerkaftrek, meewerkbeloning van 19-01-2006, nr. CPP2006/73M;
5. Ondernemerschap. Terugwerkende kracht van 6-2-2010 nr. DGB2010/671M.

 

Akte

Zowel het aangaan als de ontbinding kan met een akte vastgelegd worden. In een dergelijke akte worden allerlei afspraken vastgelegd waaraan de vennoten/maten moeten voldoen. Rechten en plichten dus.

 

Slot

Hierbij heb ik in zeer kort bestek de personenvennootschap behandeld. Wie meer wil weten kan mijn e-book die dit onderwerp behandeld downloaden. Zijn er daarna nog vragen, neem dan contact op met de contactgegevens die in het e-book staan, of plaats hieronder een reactie.

 
Verwante publicatie: Van BV naar IB onderneming. Geruisloze terugkeer geeft veel voordelen.

 
Categorie Financieel Advies