INLEIDING

Men leest en hoort ongetwijfeld veel over de belangrijkheid van controle en specifiek in een functie als executive en/of groei-ondernemer. Controle lijkt een privé en persoonlijk element te bezitten, maar wanneer de executive controle zoek is, wordt het al snel een publieke zaak.

Ondanks het feit dat veel mensen nastreven om controle te hebben, of te krijgen over anderen, worden de meeste mensen liever niet gecontroleerd. Voor velen is zelfs de perceptie dat ze worden gecontroleerd al voldoende voor ongenoegen. Controle heeft duidelijk een algemene negatieve connotatie.

In dit artikel zal ik de verschillen tussen executive controle en executive invloed benadrukken en laten zien hoe deze prestatie beïnvloedend zijn voor de executive en/of groei-ondernemer. Hiertoe behoren bijvoorbeeld, een drang naar het controleren van mensen en hun leven, het moeten leren accepteren en omgaan met persoonlijke incompetentie van anderen en het ervaren van onrecht veroorzaakt door derden.

Hieronder weergegeven een overzicht van de twee 'vakken van het leven'.

In het linker vak is een opsomming gegeven van de vele dingen waarover men geen controle heeft. In het andere vak een opsomming van de weinige dingen waarover men wel controle heeft.

 

DE TWEE 'VAKKEN' VAN HET LEVEN

Men heeft geen controle over: Men heeft wel controle over:
·      De gevoelens en acties van anderen ·      Wat u in uw mond stopt
·      Alles wat al gebeurd is — het verleden ·      Of u op dit moment besluit om op te staan en weg te lopen
·      Alles wat nog niet is gebeurd - de toekomst ·      Verder niets ...
·      Het meeste wat er omgaat in uw eigen lichaam  
·      Al het andere ...  

Trouwens, wat er zich in de hierboven afgebeelde 'vakken' bevindt, is sterk persoonlijk. Het wordt beïnvloed door eigen opvattingen en gedachten over 'controle'. Vanuit mijn persoonlijke executive ervaring ligt voor mij de sleutel tot persoonlijk en zakelijk executive succes in het beheersen van wat controleerbaar is, en in het bewust worden en loslaten, van alles wat buiten iemands controle ligt.

ANGST GEBASEERDE CONTROLE

Als men eens om zich heen kijkt, zal men velen zien die angst vertonen in hun gedrag. Dit is niet omdat ze dit persé willen, maar gewoon omdat ze bang zijn voor 'van alles en nog wat'. Dit is het resultaat van onderbewust opgeslagen overtuigingen, opvattingen en helaas is het niet effectief. Collectief heeft dit tot een persoonlijke programmering geleid en heeft zich daarna ontwikkeld tot een persoonlijkheid. Enkele aspecten van angst gebaseerde controle:

 • Heeft zijn origine in angst - een nakomeling van boosheid en vaak een afgeleide van frustratie
 • Leidt tot anti-matrix managementgedrag en werkt samenwerking met anderen tegen
 • Blokkeert creativiteit en intuïtief gedrag - plaatst een rem op productontwikkeling en innovatie
 • Is gericht op perfectie en verlaagt output en kwaliteit
 • Vernietigt in de breedste zin van het woord - vaak met grote negatieve consequenties
 • Is energie drainerend - resulteert in verloren energie
 • Leidt vaak tot vechten om gelijk te krijgen en/of te bewijzen

Een over gebruik van controle resulteert bijna altijd in een plotse prestatie blokkade. Het is eigenlijk een onbewust persoonlijk opgezette val, die meestal gedreven wordt door een voortdurende angst om ontmaskerd te worden en alles wat bereikt is te kunnen verliezen.

In mijn werk zie ik dan ook regelmatig executives die wanneer zij dit bewust worden, besluiten om actief aan verandering te werken. Het wordt hen opeens duidelijk waarom er eigenlijk nooit een moment van tevredenheid en rust kan zijn. Men begrijpt opeens dat wanneer zij op deze manier onbewust gedreven worden, zij zelf een barrière creëren, die niet tot verder succes en een goede kwaliteit van leven kan leiden.

De eigen onbewuste programmering heeft uiteindelijk in het verwezenlijkte scenario geresulteerd. Wanneer een executive dan ook werk en/of kapitaal verliest, kan dit betekenen dat er geen perspectief meer is, en er dan ook (even) niets meer is om voor te leven.

Als executive en/of groei-ondernemer heeft u geen controle over andere mensen nodig. Toch zie ik vaak dat gedacht wordt dat dit een voorwaarde is om als executive succesvol te zijn. Dit wordt vaak versterkt door de vele informatie- en kwaliteit-systemen die hier ter ondersteuning binnen organisaties/ondernemingen voor verkocht worden.

Controle wordt in veel organisaties/ondernemingen synoniem gebruikt voor management. Er is echter een groot verschil tussen bijvoorbeeld financiële controle, een bedrijfsuitvoerende technische en noodzakelijke controle en het doelmatig trachten te controleren van mensen.

Hierin is het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen wat wel en niet kan worden gecontroleerd. Het laten gaan van controle over aspecten die niet gecontroleerd kunnen worden geeft niet alleen de executive veel energie en ontwikkelingsruimte - het geeft hierdoor ook anderen in de organisatie/onderneming veel energie en ontwikkelingsruimte.

Wanneer men terugdenkt aan de laatste poging om iemand in een organisatie/onderneming te controleren en hierdoor te veranderen, realiseert men zich snel, dat dit niet erg succesvol was - sterker nog het was een pad vol met frustratie en leidde uiteindelijk tot pure wanhoop.

De wens voor controle over mensen en situaties vormt vaak een onnodige, onbewuste prestatie- en succes-barrière voor de executive en/of groei-ondernemer. Er wordt niet voor niks terecht gezegd, dat succesvolle leiders open-minded en tolerant zijn, zij voortdurend de status quo uitdagen en resultaatgericht zijn.

Deze succesvolle leiders richten zich specifiek op het ontwikkelen van hun teamleden, door hen creatief te laten zijn en hen uitdrukkelijk niet te 'verstikken' door controle. Door het zelfstandig laten zoeken naar meerdere oplossingen voor uitdagingen stimuleren deze leiders zelfstandigheid en oplossingsgerichtheid in de medewerkers. Duidelijke ingrediënten voor de ontwikkeling van medewerkers tot toekomstige leiders.

SUCCES DOOR EXECUTIVE INVLOED

Om invloed te vergroten kan een executive en/of groei-ondernemer zich richten op het 'eigen controle vak'. Hierdoor ontstaat een bewustzijn van de sterke beperkingen en de omvang van deze controle. Echter, de wens voor het versterken van executive invloed zal eerst gepaard moeten gaan met verbetering van haar/zijn introspectieve vermogen - meer zelfinzicht en zelfkennis creëren.

Met dit vermeerderd zelfinzicht kan in aanvang draagkracht gecreëerd worden, zodat stappen gezet kunnen worden om de executive invloed te gaan vergroten en hierdoor meer effectief te worden.

Enkele opmerkingen over executive invloed:

 • Wordt gericht op en uitgevoerd met doelstellingen en een plan
 • Voedt matrix (management) gedrag
 • Wordt uitgeoefend in een professionele sfeer en op een zakelijke manier
 • Creëert opties en mogelijkheden
 • Maakt iemand onderdeel van de uitkomst en het resultaat
 • Stort kapitaal in de persoonlijke bankrekening
 • Bevredigt en bevestigt groei
 • Creëert betrouwbaarheid en betrokkenheid
 • Leidt tot duurzaam executive succes

Vermeerderde executive invloed wordt beloond met verminderde frustratie, verhoogde productiviteit, verbetering van uw relaties (privé en zakelijk), verminderde (onnodige) stress, verminderde kans op (beginnende-) burn-out en nog tal van andere duurzame positieve bijwerkingen.

CONCLUSIE

Wanneer men als executive en/of groei-ondernemer vol overgave en passie handelt, samenwerkt, maar bovenal een vertrouwensbasis creëert in een omgeving die niet bol staat van controle en/of regels, wordt vooruitgang geboekt.

Hoe controversieel het ook mag klinken, hoe meer executive controle iemand denkt te krijgen, des te kleiner de executive invloed wordt. Er is een directe correlatie tussen het bewust loslaten van executive controle en de positieve toename van executive invloed. Situaties en relaties blijken ineens soepel te verlopen, resultaten verbeteren en wel op een manier, die tot voor kort onvoorstelbaar zou zijn geweest.

Wanneer men verandering wil brengen in executive invloed, dan gaat het namelijk niet om wat men zegt, maar om wat men laat zien door gedrag en in haar/zijn relatie tot anderen. Duurzaam succes door meer executive invloed is een gift die men zichzelf kan geven - iets wat elke waarde van materieel bezit te boven gaat.

Wanneer u meer informatie wilt over True Change™ Executive Coaching en/of uw persoonlijke situatie vrijblijvend en vertrouwelijk wilt bespreken, neem dan telefonisch contact op tel. 023-576 7581, of via email info@top-coach.nu.

U kunt ook de top-coach.nu website bezoeken voor meer informatie.

Goede gezondheid en continu succes toegewenst,

Johan F. Reinhoudt

Directeur Top-Coach en Gediplomeerd master executive coach

Foto "controle" credit: Bing.com


Top-Coach helpt executives of ondernemers die kampen met prestatie, onnodige stress of (beginnende-) burn-out, hoe ze snel hun passie en energie weer terug kunnen krijgen en weer kunnen gebruiken in hun werk, duidelijkheid en visie herwinnen en duurzaam meetbare verbetering in hun resultaten te krijgen.

Het is Top Coach’s missie om door True Change™ Executive Coaching en burn-out preventie en recovery management, de executive en/of groei-ondernemer ondersteuning te verlenen bij het maken van blijvende persoonlijke veranderingen, die leiden tot meer succes en verbetering van de kwaliteit van leven.

True Change™ Executive Coaching is onder andere gebaseerd op mijn persoonlijke internationale executive carrière, menselijk gedrag biologie, neurowetenschap en een integratie van diverse vormen van psychologie, waaronder arbeid, organisatie, sociale en energie psychologie.

Top-Coach werkt in persoon of online via Skype™ Video – in de Nederlandse of Engelse taal.


 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
Categorie Organisatie Advies