Heb jij een winnende strategie? Veel ondernemingen hebben geen strategie, omdat zij niet goed weten wat het inhoudt, zich niet realiseren wat de voordelen zijn en niet weten hoe je het proces inricht om een winnende strategie te bedenken.

Als je wel een winnende strategie hebt bedacht, dan stijgt je rendement aanzienlijk. Het is eenvoudiger dan je denkt om een winnende strategie te bedenken en de revenuen zijn enorm.

Wat is een winnende strategie?

Strategie: zoveel mensen, zoveel betekenissen en definities. Als je met een ander praat over strategie, dan is het raadzaam om eerst duidelijk te maken waarover je praat. Als je met mij praat over strategie, dan hebben we het over de strijd om de klant winnen.

Een winnende strategie betekent: in de strijd om de potentiële klant win je het in de meeste gevallen van de concurrentie.

Als het om strategie gaat, is de kernvraag: hoe zorg je ervoor om te winnen van je concurrenten? Je kan bijvoorbeeld sneller zijn, goedkoper en/of beter zijn. (als dat voor de potentiële klant belangrijk is).

De voordelen van een winnende strategie

Een door de gehele organisatie gedragen, winnende strategie heeft de volgende 8 voordelen:

 1.   Je bespaart veel tijd door te focussen

De juiste dingen doen. Wat “juist” is, wordt door het expliciteren van de strategie zichtbaar en tastbaar gemaakt. Iedereen weet welke richting de onderneming op wil en waarom dat zo is. De medewerkers weten wat belangrijk is (en wat niet). Zij kunnen hierdoor prioriteiten stellen (wat doen we wel en wat niet (meer)). Dit levert naast veel tijdsbesparing ook meer winst op.

 1.   Je bent trots zijn op jouw identiteit

Alle belanghebbenden weten waar de onderneming voor staat en waar zij voor gaat. Dit is een  motivatiebron voor zowel management als medewerkers. Zij sluiten hun gedrag en competenties hier op aan. Gevolg: medewerkers zetten zich voor 110%  in en zijn trots op hun bedrijf.

 1.   Je krijgt meer voldoening

De medewerkers weten op welke aspecten van de dienstverlening de onderneming wil uitblinken. Als dat lukt en de omzet stijgt, is dat een enorme bron van voldoening.

 1.   Jouw medewerkers presteren beter

Door samen concrete en meetbare doelen te stellen, dragen management en medewerkers samen verantwoordelijkheid om die doelen te realiseren. De medewerkers weten dus precies wanneer zij succesvol zijn. Door het stellen van doelen kunnen medewerkers goed gecoacht worden, waardoor zij meer van hun potentieel gebruiken.

 1.   Je kan de resultaten van jouw onderneming beter sturen en beheersen

Door de middelen tijdig te plannen en de trainingen op maat te maken, worden de strategische doelen gerealiseerd.

 1.   Je kan in minder tijd meer bereiken

Alleen wanneer jouw strategie bekend is, kan bepaald worden

 • hoe de structuur eruit ziet
 • aan welke eisen de systemen moeten voldoen
 • hoe de (kern)processen ingericht moeten worden
 • welke competenties benodigd zijn
 • welke cultuur het beste past bij de strategie en de realisatie van de doelstellingen
 • welke managementstijl het meest effectief is.

De leiding kan pas effectief sturen als de strategische doelstellingen bepaald en gekwantificeerd zijn.

 1.   Je maakt betere en standvastige keuzes

De kernwaarden zijn de leidraad voor het dagelijks handelen. Als klantgerichtheid één van de kernwaarden is, dan zijn de eisen en wensen van de (externe en interne) klant het uitgangspunt van het handelen. Hierdoor werken medewerkers effectiever. Zij kunnen elkaar aanspreken op hun gedrag.

 1.   Jouw managers en medewerkers hebben er zin in

Als managers en medewerkers betrokken worden bij het denkproces om de strategie te bepalen, dan zijn zij gemotiveerd om die extra stap te zetten die nodig is om uitdagingen te realiseren.

Jouw onderneming functioneert optimaal als denken (strategie) en doen met elkaar in harmonie zijn. Door de juiste visie en het juiste handelen, zal de omzet en winst stijgen, zijn de medewerkers betrokken en competent en worden de verwachtingen van de klant regelmatig overtroffen.

Hoe richt je het proces van strategievorming in?

Je richt het proces in door antwoorden te formuleren op 5 vragen:

 • Wat is je winnende aspiratie?
 • Hoe ziet jouw speelveld eruit?
 • Weet je hoe je daar wint?
 • Weet je welke kerncompetenties daarvoor nodig zijn?
 • Heb je jouw management systemen daarop afgestemd?

Als ondernemer/leider sta je voor de vraag: Moet je het proces van strategievorming zelf faciliteren? Ik denk dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. De facilitator is verantwoordelijk voor de effectiviteit van het proces en bemoeit zich niet met de inhoud. Ik denk dat de leider dat wel wil doen en het proces beter kan overlaten aan een onafhankelijke en ervaren procesbegeleider.

Ga bij jezelf eens na: heb je een winnende strategie? Als jouw antwoord nee is of als je twijfelt, bel (0643029853) of mail mij (info@dartsbusdev.nl), dan kunnen we het in een vrijblijvend en verkennend gesprek hebben over de inrichting van het strategieproces, de toepassing voor jouw onderneming en jouw tijdsinvestering.

 
 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Organisatie Advies