Organisaties  en personen bereiken met regelmaat de media omdat er geen sprake is of lijkt te zijn van onbesproken gedrag. Het aantal voorbeelden is legio, maar ieder weet gelijk kritische vragen ten aanzien van gedrag te stellen wanneer een CEO of politicus bij declaraties een privébelang heeft, een directeur een opzienbarende salarisverhoging geniet of een professional de schijn tegen krijgt omdat de (publieke) opinie het handelen niet zorgvuldig en niet goed uitlegbaar vindt.

Onderstaand is weergeven wat de context is van integriteit, hoe belangrijk waarden zijn om zich te bekwamen in integer gedrag en hoe een (persoonlijke) begeleidingsprogramma een weldaad kan zijn om te komen tot moreel handelen.

 1. Tijdgeest

  We leven in een tijdgeest met impacts die een onvermijdelijke reactie claimen, tegenover benaderingswijzen die zo zijn ‘íngesleten’ dat we vernieuwing voor de samenleving niet willen erkennen of we lijken niet bij machte er wat aan
  te veranderen (André Bruijn > De Glunderende Organisatie – drie beelden van de tijdgeest, pagina 108).

  Het onderlinge vertrouwen kunnen we niet meer (alleen) ontlenen aan (onze) instituties van weleer. Er zijn nieuwe
  sociale ruimten ontstaan, waarvoor een wijze van samenleven moet worden uitgevonden.

 2. Integriteit

  Integriteit is een sociaal construct dat zich kenmerkt als een proces om over hetgeen waarin we onbewust onbekwaam
  (b)lijken tot bekwaamheid daarin te komen. (Eenmaal) moreel bewust dienen we moreel redenerend, met inzicht in onszelf, de omgeving en de organisatie, de moed voor moreel handelen te kunnen aanspreken.

  INTEGRITEIT

  Integer gedrag betreft een professionele, individuele verantwoordelijkheid. Een organisatie is integer wanneer zij
  eerlijk en betrouwbaar is en wanneer zij zorgvuldig, consistent en uitlegbaar handelt ten aanzien van de rechten en
  belangen van haar stakeholders.

  INTEGRITEIT

 3. Vanuit onbewust onbekwaam met waarden naar Professionele verantwoordelijkheid

  Het geschetste beeld en proces brengen ons tot een noodzakelijke verdiepingsslag vanuit waardengedreven organiseren én leiderschap. Moed en vertrouwen voor het zaken doen in nieuwe sociale ruimten benadert Bruijn Management &
  Ontwikkeling daarom vanuit het proces dat ‘het werken vanuit waarden’ uitdrukt voor een bedrijf/organisatie:

  Uit dit proces kunnen we een paar dingen afleiden:
  - Werken vanuit waarden ontsluit zowel het persoonlijk – als bedrijfspotentieel, met haar diepere bedoeling
  - Persoonlijke betrokkenheid drukt zich uit in organisatiesucces, vanuit waar de persoon een belangrijk punt van maakt
  - Efficiëntie neemt toe als werknemers de betekenis van werk als van fundamenteel strategisch belang ervaren

 4. Met ’het werken vanuit waarden’ naar bekwaamheid in integer gedrag

  a. Inzien en omarmen dat duurzame verandering begint vanuit een diepe persoonlijke/gezamenlijke ervaring;
  b. Ons waardesysteem is cruciaal voor de betekenis, de energie en de kracht van onze relaties;
  c. Waarden die we gemeen hebben en delen, houden de relaties in stand;
  d. Voor het effectief werken met waarden dienen we constant onze eigen/elkaars perceptie van de realiteit te verfijnen;

  e. Persoonlijke groei in waarden verandert onze kijk op de werkelijkheid en verstevigt authentieke afwegingen en keuzes.

(MOGELIJK) PERSOONLIJK BEGELEIDINGSPROGRAMMA ‘INTEGRITEIT EEN KWESTIE’

Wat een traject gaat opleveren

Een oplevering bestaat uit (1) een beschrijving van belangrijke waardenaccenten en onderscheid in waarden voor medewerker en organisatie, (2) suggesties voor het management en (3) het kunnen benoemen van:
- welke belangrijke waarden genormeerd (moeten) zijn met de kenmerken van verantwoordelijk gedrag daarbij;
- concrete handvatten voor ‘professioneel verantwoordelijk gedrag’ en het tegemoet kunnen treden van dilemma’s;
- wat wordt verstaan onder de ‘professionele verantwoordelijkheid’.

Globale toelichting op het proces

De methodiek ‘het werken vanuit waarden’ gaat uit van de eigen verwoording en beleving van waarden in de praktijk.
Een belangrijk effect daarvan is dat duidelijk wordt ‘hoe we die waarden eigenlijk leven’. De winst ervan is dat we om (kunnen) leren gaan met het verschil dat er kan zijn tussen onze persoonlijke waarden en die van het bedrijf.

Het Ontwikkelmodel voor organisatie-integriteit betreft zeven kernthema’s van het Stimuleringskader Integere Organisatie. Individuele facilitatie behoort toe aan kernthema ‘3’ met de uitnodiging ervaringen en resultaten zich te doen verhouden tot de andere kernthema’s: 1.Ontwikkeling visie, doelen, draagvlak – 2.Normatief kader (waarden, normen, regels) – 3.Integriteitstraining en leiderschapsontwikkeling – 4.Meting, verantwoording, toezicht – 5.Integriteitsarchitectuur (vertrouwen) - 6.Stakeholdersbetrokkenheid – 7.Beheersing risico’s, incidentenafhandeling.

(Mogelijke) weergave programma ‘Integriteit een kwestie’ (wordt toegepast bij integriteitsschendingen)

‘Professionele verantwoordelijkheid/Integriteit’ is in uw organisatie een dominant thema geworden en u wilt invulling geven aan kwesties die op dat vlak spelen! Bmo begeleidt trajecten met het doel dat men zich bewust wordt van het ontstaan van kwesties ten einde dilemma’s en risico’s voor zowel het individu als voor het bedrijf te voorkomen:
0: Online waardenrangschikking geeft zicht op persoonlijke waarden die ook betekenis geven aan werk
1: Het persoonlijk verhaal, over persoonlijke prioriteitswaarden en waardenovereenkomsten en –verschillen in het bedrijf
2: De verhalen die je ervaart en een proeve van de persoonlijke Waardenweg
- De medewerker gaat zien dat (persoonlijke) waarden in nuances kunnen veranderen.
3: ‘Duiden van professionele verantwoordelijkheid’ (De waarden die de medewerker kiest)
- De balans tussen het geldende principe in het bedrijf en het persoonlijk principe.
4: ‘Professioneel verantwoordelijk gedrag’ (De waarden die je met elkaar ervaart)
- Je weet als geen ander waar jouw keuzes op gebaseerd zijn en ziet dat van anderen en van het bedrijf;
- Je kent de dilemma’s en wat ‘professionele verantwoordelijkheid’ daarbij inhoudt!

1 Stimuleringskader Integere Organisatie (www.stichtingcio.nl)

 
 
Categorie Organisatie Advies