Heeft u ook zo vaak het gevoel dat uw organisatie toe is aan vernieuwing? Dat er ‘uit een ander vaatje tappen’ getapt zou moeten worden? En wat betekent die spreuk dan eigenlijk?

Om met dat laatste te beginnen heeft de uitdrukking de volgende twee betekenissen:

 1. iemand anders behandelen dan tevoren en/of;
 2. zich anders gaan gedragen, iets op een andere manier aanpakken.

Vernieuwing van uw organisatie?Het is een spreekwoord afkomstig van wijnhandelaren die in hun kelder verschillende wijnen proefden of lieten proeven.

Wanneer men de ene wijn niet beliefde dan werd er dus uit een ander vaatje getapt om te zien of dat beter beviel.

In het dagelijks gebruik komen we de uitdrukking nog steeds tegen. Dan komt dat meestal neer op de eerste uitleg: de ander anders benaderen. Op een of andere manier is dat niet altijd een positief signaal overigens. Pas als de dingen niet gaan zoals gewend of gewenst zijn gaan we over tot het andere vat.

In organisaties met veranderambities gaat het al niet veel anders. Ik neem u daarom mee in een paar aspecten daarvan en nodig u graag uit om mee te proeven aan een vernieuwende aanpak.

Snelheid en geboden in een wereld vol vernieuwing

In een wereld waar de snelheid van vernieuwing hoog ligt, is doorgaan op de ingeslagen weg steeds minder een optie. Retailers en groothandels zonder webshop, bijvoorbeeld, lopen achter de feiten aan. Zo missen zij meer en meer de slag om de klant. Om klanten te blijven vangen kiezen zij een andere manier van aanpakken. Dit door bijvoorbeeld verschillende distributiekanalen te combineren en door offline en online aanwezigheid.

Niet alleen in de retailsector, een ander voorbeeld vinden we in de distributie van verzekeringen. De tussenpersoon van weleer bestaat (over een poosje) niet meer. Klanten kunnen net zo makkelijk en vaak zelfs makkelijker terecht bij de verzekeraar. Het ‘ontdubbelen’ van de sector heet dat. En die vernieuwing zal zeker nog wel even doorgaan.

“Elke niet vernieuwende organisatie verliest op den duur haar bestaansrecht”

Voor organisaties in beide genoemde sectoren (en voor heel veel andere organisaties ook uiteraard) vraagt dat een heel andere benadering van de realiteit. Zowel die buiten als binnen de eigen organisatie. Wat wordt er van mij als ondernemer / bestuurder gevraagd? En wat van mijn mensen in het bedrijf? Hoe vind ik dat terug in mijn organisatiestructuur en –cultuur?

Zelfsturing en lerend organiseren als ideaalbeeld?

Het continu aanpassen van de organisatie(cultuur) aan de markt en omgeving vraagt veel van een onderneming die vooruit wil. Om deze wendbaarheid aan te kunnen worden volop initiatieven genomen. Bekend zijn de zelfsturende teams die volop worden uitgeroepen. Vaak ook bekend onder andere trendy benamingen. Maar hoe voorkomt u dat zelfsturing uitsluitend werkt op een vlakke en rechte weg?

Iedereen praat ook graag over een constant lerende organisatie. Het is het ideaal van organiseren lijkt het. En toch, in het doen blijft men steeds tegen dezelfde belemmeringen aanlopen. Waardoor de ingezette veranderingen het doel voorbijschieten. Veel vonken dus, maar weinig brandstof die zorgt voor duurzame vernieuwing.

Wat kunt u daar nu mee zult u wellicht denken? Doorgaan zoals het ging werkte toch ook niet? Wat is er nodig om toch die vernieuwing te kunnen doormaken?

Cultuur en de stille krachten als pijlers van de onderneming

De genoemde veranderingen kunnen alleen gedijen in een omgeving die deze dragen kan. Dat vraagt vaak om een ingreep in de organisatiecultuur en de manier waarop daar leiding aan gegeven wordt. En die organisatiecultuur veranderen doe je niet zomaar. Daar heb je een scherp inzicht voor nodig. Dus echt begrijpen waar het tot dusver knelt. Vanuit een compleet, helder beeld kunt u de juiste koers en de te volgen route bepalen.

“Een organisatie valt pas te begrijpen als je probeert haar te vernieuwen”

Bovendien is het goed om te weten welke stille krachten binnen de organisatie werken. Willen en kunnen die krachten op individueel, team- en organisatieniveau de ambitie waarmaken?

Het gaat er hier vooral ook om te weten wat medewerkers graag doen en kunnen. Hoe zij zichzelf kunnen motiveren om de gewenste gedragsverandering duurzaam in te zetten. Door vervolgens te gaan doen ontstaat het meest waardevolle resultaat. De ontwikkelde aanpak levert resultaten op die verankerd mogen worden.

“Degene die zich het best weet aan te passen overleeft in de sterk veranderende wereld”

Dan ontstaat een flow om constant met elkaar te blijven werken aan de gewenste gedragsverandering. Een combinatie van vasthouden wat al goed gaat en blijven bepalen wat beter kan.

Wat zit er in dat andere vaatje?

Enkele praktische voorbeelden die passen bij het uit een ander cultuur vaatje tappen:

Managementniveau
 • een leiderschapsstijl die inspeelt op de waarden en drijfveren van medewerkers;
 • oplossen van (organisatorische) knelpunten waardoor het medewerkers nog niet lukt om het gewenste gedrag dagelijks te vertonen;
 • vergroten van het zelf organiserend vermogen op teamniveau.
Persoonlijke ontwikkeling
 • competentie gericht ontwikkelen om talenten succesvol in te zetten en risico’s te beheersen.
Teamontwikkeling

Alles heeft een ritme om in een flow te komen en te blijven

 • Dag- & weekstarts voor ritme en regelmaat in activiteiten;
 • Maandelijkse successessies om samen te delen en te vieren;
 • Resultaatgericht flowoverleg om het doen te laten gebeuren;
 • Kwartaal team klantsessies om continu van te leren;
 • Halfjaarlijkse 360 feedback meting om vast te houden wat goed gaat en anders te organiseren wat beter moet volgens de stakeholders.
Organisatie dynamiek

In-, door- en uitstroom van ideaal team van gedreven medewerkers

 • Talentgericht werven voor de perfecte match;
 • ‘Zo doen we dat hier’ instroomsessies voor een vliegende start;
 • Kwartaal 360 feedback op individueel niveau voor gericht blijven ontwikkelen;
 • Doorstroom van mensen met juiste cultuurprofiel om te groeien;
 • Uitstroom positief stimuleren van mensen met niet passend cultuurprofiel;

Als je doet wat je altijd deed, krijg je niet meer dan je altijd al kreeg. Daar wordt het nooit beter van.

Kortom doe het op een andere manier en bereik meer, tap uit een ander vaatje.

Zelf ervaren hoe je met cultuur uit een ander vaatje tapt voor meer succes? Schrijf je in en kom naar de ‘fijnproeverij’ van HDLG op 18 mei 2018.

https://www.hdlg.nl/inschrijven-fijnproeverij/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Organisatie Advies