Netwerkeffect: "Wij zijn met wie we zijn verbonden".

In zijn boek ‘The seventh sense’ geeft Ramo (2016) aan, dat verbinding de aard van een object verandert. Wij zijn met wie we zijn verbonden. Het zevende zintuig gaat om het vermogen om naar ieder object te kijken en te zien hoe het verandert door verbinding(en). Door verbindingen nemen systemen nieuwe vormen aan: netwerken zorgen voor complex adaptieve systemen. De intelligentie in het systeem neemt toe doordat die verspreid is over het hele netwerksysteem. Het is de kunst die intelligentie over te laten gaan in implementatie van veranderprocessen die leiden tot een innovatieve werkomgeving.
 
netwerkstructuren
 
Als je zorgt voor open communicatie blijkt dat de participanten automatisch willen bijdragen. In een open sfeer leggen mensen zichzelf normen op; regels komen van iemand anders. Normen leiden tot vertrouwen en bieden een gemeenschapsgevoel. Dat is de reden dat wij vanuit het platformVmZ met zzp ‘ers werken. De normen van ondernemerschap vormen een goede basis voor netwerkstructuren.

Complexe coördinatie tegen lage kosten

Door de digitale mogelijkheden leidt investeren in een netwerk tot (complexe) coördinatie tegen lage kosten. In de zorg gaat het er bijvoorbeeld om dat door de lage transactiekosten het mogelijk is dat professionals en cliënten tot oefengemeenschappen komen (bijvoorbeeld in de vorm van een zorgcoöperatie). Commentaar van klanten dat leidt tot verbeteringen zijn van onschatbare waarde.

Verbinding geeft macht: hoe meer gebruikers, hoe meer voordelen (Google). Het netwerkeffect is de algemene waardevermeerdering van het netwerk door de toevoeging van ieder nieuw lid. Elke extra gebruiker zorgt ervoor dat een netwerk meer waard is.
Daarom starten wij 1 november een cliëntportaal (CuraeVitelBalie) die het voor cliënten eenvoudig maakt zelf met professionals te communiceren. Hierdoor krijgen cliënten (consumenten) meer macht over producten en diensten doordat ze in sociale netwerken de opinie beïnvloeden. Professionals zullen steeds meer gericht zijn op elkaar en steeds minder op de eigen organisatie.

Positie management in netwerkstructuren

Voor management gaat het er dus om netwerken te doordenken en tot effectieve ontwerpen te komen. Een vorm is het bijdragen aan platforms zodat (fysieke en virtuele) ontmoetingsplaatsen gecreëerd worden voor mensen binnen als buiten de organisatie.
Bij de inrichting van zorgnetwerk is het belangrijk vanaf de start inzicht te hebben in mogelijk spanningen:

  • mate van autonomie: hoe draag ik zorg voor een bijdrage aan de gemeenschappelijkheid vanuit de eigen identiteit en wat betekent dat voor de eigen autonomie?
  • inrichting zorgketen: hoe ziet het afsprakensysteem er uit inzake investeringen, kostenverdelingen en opbrengsten?
  • inrichting samenwerkingsverband: wie worden er bij betrokken en wie worden buitengesloten?

Netwerkstructuur als middel tot innovatie

Daarnaast gaat het er om niet alleen innovaties te ontwikkelen maar meer hoe de bedachte innovaties georganiseerd worden. Kernwoorden hierbij zijn: zelforganisatie, hechte sociale netwerken en samenwerking met klanten.
Netwerkstructuren worden gedefinieerd als samenwerkingsverbanden tussen autonome organisaties met een gezamenlijk doel, gezamenlijke risico’s, kosten en opbrengsten en gezamenlijke besluitvorming.

Het gaat om het virtualiseren van organisaties. Het gaat hierbij om de keuze om door middel van technologie, het internet en digitalisering de eigen grenzen van een organisatie open te zetten en het onderscheid tussen medewerker en klant te laten vervagen.

Het platformVmZ biedt een infrastructuur om via netwerken tot innovatie te komen.

 
 
Verwante publicatie:Consequenties platformtechnologie voor organisatieprincipes

 
 
Categorie Organisatie Advies