e-commerce verpakkingAlles wat de consument vandaag de dag koopt, is verpakt. Voor het maken van verpakkingen zijn grondstoffen en energie nodig. Dit belast het milieu. Daarnaast kost het vervoer van verpakkingen energie en geld. Verpakking zijn nuttig, want ze voorkomen dat voedsel bederft en producten worden beschadigd. Milieubelastende verpakkingen als plastic en piepschuim leggen echter een zware claim op het milieu. Elke dag worden er wereldwijd miljoenen pakketten verstuurd. Dit heeft een negatieve invloed op ons leefklimaat. De vraag dringt zich op: hoe groen is uw e-commerce verpakking?

DUURZAAMHEID VERPAKKINGEN STEEDS MEER TOPPRIORITEIT BEDRIJVEN

Circa de helft van de weggegooide verpakkingen in Nederland is afkomstig van huishoudens. De andere helft van de geloosde verpakkingen komt van bedrijven. Denk aan houten pallets, kartonnen dozen en krimpfolie om dozen. De productie en transport van al deze verpakkingen kost grondstoffen en energie. Bij de afvalverwerking van papier, karton, plastic en blik komen bovendien stoffen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Dit in acht genomen, is duurzaamheid steeds meer een topprioriteit voor bedrijven die direct of indirect verbonden zijn met de verpakkingswereld.

DE VELE VOORDELEN VAN GROENE VERPAKKINGEN

Uit cijfers van Milieu Centraal blijkt, dat we dagelijks zeven verpakkingen openen. Elke Nederlander produceert jaarlijks ongeveer 500 kg afval. Dat is bij elkaar ruim 8,6 miljard kilo per jaar. Zeker een tiende daarvan kan worden voorkomen door bewuster om te gaan met verpakkingen. Groene verpakkingen zijn hier een antwoord op. Groene verpakkingen wordt gedefinieerd als: het gebruik van materialen en productiemethodes met een minimale impact op het energiegebruik en de leefomgeving. SALVUM kan u alles vertellen over de vele voordelen van groen verpakken, zoals:

  • Het reduceren van de hoeveelheid verpakkingen.
  • Het verhogen van het gebruik van herbruikbare of hernieuwbare materialen.
  • Het uitsluiten van gevaarlijke (giftige) materialen.
  • Het zorgen voor een eenvoudig te recyclen verpakking

GOEDE ALTERNATIEVEN VAN RECYCLEERBARE OF BIODEGRADEERBARE MATERIALEN

Groen verpakken gaat om méér dan het louter verminderen van de hoeveelheid materialen. Het gaat ook om het verpakkingsdesign, de verpakkingsprocessen en de totale productlevenscyclus. Er zijn goede en betaalbare alternatieven van recyclebare of biodegradeerbare materialen. U levert hiermee een bijdrage aan het milieu én u bent een goed voorbeeld voor anderen! U kunt door slimmer om te gaan met uw verpakkingen ook uw transportkosten significant verlagen. Wist u dat de gemiddelde verpakking maar liefst 40% lucht bevat? SALVUM adviseert u graag over compacte (fit-to-size) verpakkingen, waarmee u uw transportkosten verlaagt én uw producten interessanter maakt voor uw klanten. U verbetert met verpakkingen op maat uw bedrijfs- of merkimago.

BESPREEK UW VERPAKKINGSUITDAGINGEN MET SALVUM

De huidige markt vraagt om producten en verpakkingen met een perfecte balans tussen aandacht voor een duurzame leefomgeving en maximale klantbeleving. De vraag van SALVUM is kort maar krachtig: vindt u het vanuit het oogpunt van groene verpakkingen interessant en waardevol om hierover eens vrijblijvend met ons van gedachten te wisselen?

Wij horen graag of, en zo ja, tegen welke uitdagingen u aanloopt op het gebied van groene verpakkingen. Voor nu en in de komende jaren.
Bel (+31(0) 475 635 805), e-mail (info@salvum-europe.com) of verzend het ingevulde contactformulier voor meer informatie, advies of het maken van een afspraak.

 
 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Organisatie Advies