Belang van ondernemend handelen

In de zorg wordt steeds meer ondernemend handelen verwacht. Er is behoefte aan innovatieve concepten die leiden tot kwaliteitsverbetering, kostenverhoging en versterking van de positie van cliënten. Ondernemerschap wordt dus meer dan ooit gevraagd, en vormt daarom voor professionals een essentieel antwoord op de veranderende markt. Belangrijke vragen daarbij zijn: wat doe je?, waar doe je het?, waarom doe je het?, hoe ziet succes eruit? en welke valkuilen kom je als ondernemer in de zorg mogelijk tegen?
 
Ondernemer in de zorg

Toename ondernemers, ook in de zorg

Ondernemerschap neemt hard toe in Nederland, hetzij uit noodzaak, kans of hang naar vrijheid. Hierbij gaat het vooral om levensstijl: vergroting autonomie en vrijheid. De meerderheid begint liefst in deeltijd, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel. Uiteindelijk is het voor een groot deel van deze parttimers wel de bedoeling dat hun bedrijf gaat groeien en ze er fulltime mee bezig kunnen zijn.

De aantrekkingskracht van parttime ondernemen past bij de motivatie voor de meeste starters. Aspirant-ondernemers zijn gedreven om ondernemer te worden vanwege eigen baas zijn (47,5 procent), persoonlijke uitdaging (45 procent) en om van hun hobby hun werk te maken (42,5 procent). Hoe concreter ondernemingsplannen hoe groter de steun die aspirant ondernemers ervaren vanuit familie en vrienden.

Ontwikkelingsvaardigheden

Ondernemersvaardigheden hebben betrekking op:

  • Waarde toevoegen: welke waarde voeg je als professional toe? Daarbij is het niet belangrijk of het gaat om een klant in je rol als ondernemer, of als een interne klant in je rol als ondernemende medewerker
  • Verdienmodel: hoe vertaalt jouw toegevoegde waarde zich in een opbrengst?
  • Kostenbewustzijn: waar geef ik mijn tijd en geld aan uit?

Annemarie van Gaal (2012) geeft een aantal adviezen aan (startende) ondernemers. Succes ligt vaak buiten begane paden: stop dus niet met eigenwijs zijn. Bij de balans tussen feiten en uitdagingen gaat het om het laatste. Neem moeite om interessante mensen (echt) te ontmoeten. Kies een eigen businessmodel op basis van wat jezelf wilt. Als je een businessplan schrijft bedenk dat de goede vragen en geef er antwoord op. Neem kennis van veel gemaakte fouten. Verander op tijd van strategie.  Vaar je eigen koers: ken je grenzen en talenten. Doe die dingen waar je energie van krijgt. Netwerk zowel in je inner als je outer circle.

Impact platformtechnologie

Wij faciliteren ondernemerschap met platformtechnologie. Hierdoor is het probleem van veel bureaucratische aandacht in één klap opgelost: je kunt in de zorg onmiddellijk ondernemend bezig zijn.

Literatuur

  • Gaal, A. van. (2012). Ambitie. Adviezen van een ondernemer. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers
  • Veen, M. v.d., I. Wakkee en L. van Nispen. (2016). Ondernemerschap: een persoonlijke keuze. Een onderzoek naar kenmerken en behoeften van aspirantondernemers. Utrecht: Kamer van Koophandel
  • Woldendorp, H. en T. Woldendorp. (2019). De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie. Amsterdam: SWP