Twijfel over zzp schap in de zorg

Zzp schap in de zorg
In de verpleging, verzorging en thuiszorg is het aandeel flexwerkers tussen 2010 en 2018 toegenomen van 11% naar 18%. Hoewel de inzet van zzp‘ers noodzakelijk is vanwege de grote tekorten aan zorgpersoneel worden de volgende negatieve gevolgen gezien m.b.t.:

  • Groepsgevoel en collegialiteit
  • Innovatie
  • Kwaliteit
  • Deskundigheid
  • Kosten

Wat zegt recent onderzoek over zzp schap in de zorg?

In het recente rapport ‘De realiteit en waarde van flexwerk in de zorg’ (februari 2020) wordt een aantal inzichten m.b.t. de rol van zzp‘ers in de zorg uitgewerkt:

  • Het veelal negatieve frame (kostbaar probleem) is onjuist: zzp‘ers worden niet als een probleem gezien maar als een oplossing voor problemen rondom continuïteit en kwaliteit van zorg
  • Het zzp schap wordt als een uitweg gezien voor professionals die wel in de zorg willen (blijven) werken maar dat niet in loondienst willen doen
  • Zzp‘ers benoemen vooral administratieve werkzaamheden als een nadeel van het zzp schap

Wat beweegt zzp`ers?

Een belangrijke reden om als zzp‘er te gaan werken is de zoektocht naar nieuwe uitdagingen.  Veel professionals vinden het prettig op verschillende plekken te werken en niet gebonden te zijn aan een vaste groep cliënten. Wel staat er tegenover dat in organisaties waar de mogelijkheid voor flexibele werkplekken wordt gecreëerd daar juist weinig behoefte aan is.

Jonge professionals vormen een generatie waarbinnen deels anders over werken wordt gedacht. Er is meer behoefte aan eigen regie over werktijden en het soort zorgprocessen. Deze professionals willen zich (nog) niet binden aan dezelfde werkgever, willen vaker flexibel werken en meer autonomie over de invulling van het werk. Het gaat dan bijvoorbeeld om het zelf kunnen bepalen van diensten.

Door de arbeidsmarktbeleid komt een systeem van positieve feedback op gang dat flexibiliteit binnen organisaties steeds meer belemmerd. Doordat de groep vaste medewerkers afneemt komen vaste taken steeds meer op de schouders van een kleine groep wat de druk op die groep weer toeneemt en een reden kan zijn om te kiezen voor het zzp schap.

Wat betekent dit voor zorgorganisaties? Het wordt steeds verstandiger ruimte te geven aan initiatieven van zzp ‘ers die ondernemend willen zijn. In een eerdere blog ben ik ingegaan op de mogelijkheid om vaste contracten en zzp schap te combineren. Zo ontstaat een mix van structuur en ondernemerschap.

Literatuur

Kennisland. (2020) De realiteit en waarde van flexwerk in de zorg.

Woldendorp, H. (2020). Maak van de zorg een moderne arbeidsmarkt. Blog Multiraedt