Impact van technologie

Wat betekent het als professionals met adequate technologie worden toegerust? Een belangrijk punt daarbij is dat de technologie sneller verandert dan het onderwijs. Daarom is een digitale werkomgeving belangrijk. Hoewel zorgtechnologie vaak gebaseerd is op standaarden is het wenselijk rekening te houden met de eigen vaardigheden en behoeften, mate van bereidheid en zelfstandigheid, de fysieke omgeving, de aanwezigheid van sociale netwerken tot de individuele gezondheidssituatie

Door het werken met een platform gaan transactiekosten naar beneden. Hierdoor verdwijnt de huidige organisatielogica om werkprocessen binnen organisaties te organiseren. Functies die gerelateerd zijn aan hiërarchie (managers) en overhead (administratieve ondersteuning) worden overgenomen door een relatief plat netwerk.

Decentrale systemen

Een eenvoudig decentraal systeem als PlatformVmZ kan zich sneller ontwikkelen en kan beter nieuwe mogelijkheden creëren dan centrale systemen. Veel organisaties richten zich op de ontwikkeling van apps om de werkprocessen te verbeteren. O’Reilly: een platformstrategie wint het altijd van een applicatiestrategie (145). De essentie is dat professionals op een andere manier onderling samenwerken en hoe ze software gebruiken.

 
platform(VmZ)
 

Professionals zullen steeds meer gericht zijn op elkaar en steeds minder op de eigen organisatie. Bij veel zorgorganisaties (niet alle) zie je dat professionals zich richten op het eigen team en de ‘eigen’ cliënten.

Meerwaarde hoofdkantoor?

Bij zorgorganisaties wordt het hoofdkantoor en de functionarissen die er werken vaak als belastend gezien. Er blijkt bij de digitale inrichting vaak ook weinig verbinding. De definitieve beslissing over die inrichting wordt meestal niet door de zorgmanagers of professionals genomen, maar door de verantwoordelijke manager bedrijfsvoering of ICT.

Essentieel is echter dat die informatie niet alleen bedoeld is om controle uit te oefenen, maar vooral dient om de professionals te faciliteren. Door het beschikbaar hebben en beschikbaar stellen van gegevens aan medewerkers en klanten stelt de zorgorganisatie zich toetsbaar op en investeert in de horizontale en verticale communicatie binnen haar bedrijf.

Om tot een duidelijke regulering en doelmatigheid te komen geldt: een duidelijk beeld van het gewenste resultaat, realtimemeting, toepassing van duidelijke regels. Het gaar er in onze ‘business’ om te komen tot beter matchen. Vandaar dat we ook eigen matchingssoftware ontwikkelen. Het gaat er om dat de cliënt zorg geleverd krijgt door de juiste zorgverlener. Daarom werken we met profielen.

Wat is een boeiende werkomgeving?

De kunst wordt het om deze te verwachten veranderingen positief te duiden: een heel ander frame. Door medewerkers te verbinden aan die veranderingen kunnen ze zich steeds weer ontwikkelen. Een boeiende omgeving zorgt voor boeiende medewerkers. Daar kan digitale technologie een belangrijke rol bij spelen. Doordat informatie eenvoudig en horizontaal verspreid wordt is het eenvoudig voor (nieuwe) voorkeuren, ideeën en ervaringen om verspreid te worden.

Literatuur

  • O’Reilly, T. (2018). De nieuwe economie. Hoe gaat technologie de wereld veranderen en wat betekent dit voor ons?  Uithoorn: Karakter Uitgevers
  • Parker, G.G., M.W. Van Alstyne en S.P. Choudary. (2016). Platform revolution. How networked markets are transforming the economy and how to make them work for you. New York: Norton
  • Woldendorp, H. (2018). Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties. De consequenties van platformtechnologie voor de ouderenzorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum