Teveel data

De hoeveelheid beschikbare data neemt exponentieel toe. Een probleem is dat de kloof tussen beschikbare data en het menselijk cognitief vermogen alleen maar groter wordt. We kunnen alle beschikbare informatie zelf gewoon niet meer verwerken. Rianne Fijten: De hoeveelheid medische data groeit namelijk astronomisch snel. Alleen al in de Verenigde Staten verwachten onderzoekers dat in 2020 een totaal van 2.314 exabytes aan medische data is verzameld ten opzichte van 153 exabytes in 2013. Dit is een toename van bijna 1300 procent over een periode van zeven jaar, met een jaarlijks gemiddelde toename van meer dan 300 exabytes. Om je voor te kunnen stellen hoe veel dit is: alle data die sinds het ontstaan van het internet is rondgestuurd is ongeveer 150 exabytes. Een dergelijke procentuele toename kunnen we ook in Europa verwachten.

Wat doen we ermee?

De weg om met de groeiende hoeveelheid om te gaan is gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie, in het bijzonder het subdomein machine learning, maakt gebruik van zelflerende algoritmen die alle beschikbare data kunnen analyseren en hieruit zinvolle informatie kunnen destilleren.

Dat werkt dan weer goed bij cliëntervaringen: immers, de beste manier om die te verbeteren is het bieden van de juiste informatie op het juiste moment. Dit geldt niet alleen voor cliënten, maar ook voor zorgprofessionals. Daarom ontwikkelen we binnen het PlatformVmZ een Persoonlijke Digitale Assistent (PDA) die de zorgprofessional in de dialoog met cliënten ondersteunt. Essentieel voor het functioneren van een PDA is een brede en toegankelijke database. Binnen het PlatformVmZ hebben we die zelf ontwikkeld en in beheer.
 
Persoonlijke Digitale Assistent

Hoever zijn we?

Daarbij kan ook steeds meer gebruik gemaakt worden van spraakoplossingen: Apple (Siri), Google (Google Assistant), Amazon (Alexa), Samsung (Bixby) en Microsoft (Cortana). Deze oplossing kan in combinatie met de PDA worden ingezet. Door het werken met de PDA wordt onze kennisdatabase verder opgebouwd. Vanuit ons cliëntportaal willen we de zorg en communicatie met cliënten kunnen monitoren: worden hun vragen goed beantwoord; helpen we de cliënt voldoende bij het navigeren door ons (complexe) zorgsysteem?

De PDA fungeert als een kennismanagementsysteem dat gebruikersvriendelijk werkt. De cliënt ervaart: sneller inzet van juiste zorg en een gemakkelijke en op een veilige manier communicatie tussen cliënt, mantelzorgers en professionals, regie bij cliënt.

Literatuur

  • Fijten, R. Kunstmatige Intelligentie in de zorg: geen heilige graal, wel belangrijke aanvulling. ICT&Health
  • Lee, K-F. (2018). AI superpowers. China, Silicon Valley and the new world order. Boston: Houghton Mifflin Harcourt