Kostenreductie voor flexcapaciteit

zorgvraag

Een groot vraagstuk in de zorg is de toename van kosten voor extern in te huren capaciteit. De zorgsector geeft meer uit aan inhuur van personeel dan ooit en dat wordt waarschijnlijk alleen maar meer. In 2018 daalde de winst, maar namen het ziekteverzuim, verloop en de personeelskosten toe. Daarbij wordt bij de inzet van flexcapaciteit veel gekeken naar de kosten van bemiddeling.  Die bepalen juist de toename van kosten voor flexcapaciteit.

Door het hoge verzuim en de toename van de uitstroom van zorgprofessionals moeten zorginstellingen vaker een beroep doen op extern personeel, zoals uitzendkrachten of zzp’ers. De totale uitgaven aan ‘personeel niet in loondienst’ (PNIL) bedroegen in 2018 zo’n 2,6 miljard euro, een groei van 75 procent ten opzichte van 2014 (EY).Hoe breng je die kosten terug?

Digitale flexpool

Binnen het PlatformVmZ werken we met digitale profielen die gematcht worden met een bepaalde zorgvraag. Deze digitale aanpak kent lage kosten. Wat nodig is bij zorgorganisaties welke functies binnen het profiel dienen te worden vastgelegd. Bij cliënten is het nodig goed inzicht te hebben in de zorgvraag (dat gebeurt op basis van een indicatie en een zorgplan).

Door het systeem zo in te richten vindt de selectie van flexcapaciteit digitaal plaats. De kosten voor bemiddelaars kunnen zo vervallen. Binnen de HR wereld wordt meer gebruik gemaakt van de vorm van een  MSP’er (Managed Service Provider): een commerciële dienstverlener die verantwoordelijk is gemaakt om namens een organisatie (een deel van) de volgende processen uit te voeren; capaciteitsplanning, werving, pre-selectie, contractmanagement t.a.v. individuele overeenkomsten en/of raamovereenkomsten, screening, leveranciersmanagement, dossiervorming, verrekenen van kosten en centrale facturatie t.a.v. de totale flexibele schil.

Eenduidige visie

Vanuit het PlatformVmZ werken we een infrastructuur die zorgorganisaties ondersteunt bij de goede match tussen flexcapaciteit en zorgvragers. Dat kan op verschillende manieren: overdragen van cliënten; inzet van flexcapaciteit etc.

Voor zorgorganisaties die een stap willen maken met het (verder) professionaliseren van inhuur gaat het erom een visie te ontwikkelen die daadwerkelijk leidt tot kostenverlaging. Het werken met de traditionele vormen van inzet gelijk met digitale oplossingen leidt niet tot die kostenverlaging.  Daarom is het belangrijk om eenduidig voor een aanpak te kiezen: ga ik over op een digitale oplossing?