Een aantal sectoren in de economie heeft door de corona crisis zware klappen gekregen. Vooral de horecasector en andere recreatieve organisaties hebben het zwaar te verduren. Maar ook bedrijven afhankelijk van export zitten voorlopig in zwaar weer. De vastgoedmarkt daarentegen geeft een gemengd beeld. De woningmarkt lijkt alleen wat vertraging te ondervinden, maar prijzen blijven redelijk overeind. Commercieel vastgoed ondervindt wel last van de crisis. Daar zou het uitdoven van het virus of het vinden van een vaccin aan veel onduidelijkheid een einde kunnen maken.

vastgoed crowdfunding markt
Wel duidelijk is, dat bestaande trends door de crisis versterkt worden. In negatieve zin staan winkel- en kantoorpanden verder onder druk en in positieve zin neemt de populariteit van online investeringen in vastgoed toe. Na een begrijpelijke afname van vastgoed crowdfunding in het eerste kwartaal, wordt nu de oude groeitrend weer opgepikt.

Het coronavirus dwingt vastgoed verder online

De schade aan lijf en goed, veroorzaakt door het coronavirus, is wereldwijd enorm. Dat is een tragedie. In heel veel gevallen worden mensen en organisaties gedwongen zich snel aan te passen aan de nieuwe situatie. Velen zijn daar gelukkig toe in staat. Men gaat efficiënter werken, verkoop- en productieprocessen worden aangepast en er ontstaan ook geheel nieuwe diensten en producten.

Niets is kennelijk zo goed voor innovatie en creativiteit als een stevige crisis. Wij weten uit het verleden dat de grote depressie en de wereldoorlogen, hoe verwoestend ook, geleid hebben tot vele maatschappelijke en technologische vernieuwingen.

Voorlopig leven wij in een 1,5 m maatschappij en dat bemoeilijkt fysieke bezichtigingen van vastgoed. Makelaars hebben zich aangepast door hun virtuele rondleidingen op te voeren. Omstandigheden dwingen een versnelling van deze reeds bestaande mogelijkheden af. Daardoor raken steeds meer mensen eraan gewend en zorgt de technologie voor verdere verbeteringen. Deze trend vergroot bovendien de efficiëntie van het koopproces, zeker in de fase van de voorselectie.

Ook voor projectontwikkelaars/investeerders en taxateurs is er een interessante mogelijkheid om op afstand geïnformeerd te worden. Door het inzetten van satelliet beelden (bv via Latitudo40 en Hibirdi) kan men een goed beeld krijgen over de voortgang van het project. Een extra controlemiddel dat investeerders gerust stelt en vertrouwen geeft.

Crowdfunding ideaal gepositioneerd

De vooruitzichten voor de vastgoed crowdfunding markt waren voor de crisis al bijzonder rooskleurig. De verwachting was dat het jaarlijkse groeipercentage ongeveer rond de 30% zou liggen. In eerste instantie leek het erop, dat de corona crisis roet in het eten zou gooien. Maar na de eerste schrik zit de vaart er nu weer behoorlijk in.

Niet zo verwonderlijk natuurlijk, aangezien crowdfunding perfect inspeelt op de trend om steeds meer beleggingen online te doen. Crowdfunding platforms hebben de laatste jaren hard gewerkt aan de gebruikersvriendelijkheid van hun websites en het selectieproces van interessante beleggingsprojecten. Thuis zittend achter je computer, heb je nu de keuze uit een zeer gediversifieerd beleggingsaanbod. Het risicoprofiel van elk project is deskundig in kaart gebracht en er is gezorgd voor adequate dekking.

Vastgoed crowdfunding kan prima gebruik maken van de technologische mogelijkheden die er nu zijn en die er ongetwijfeld nog zullen komen. Niet alleen bij de virtuele presentatie en satelliet gestuurde controle van projecten, maar ook door de koppeling aan real-time data. Prijsontwikkelingen, sectortrends, geografische populariteit en nog vele andere relevante data kunnen ter beschikking gesteld worden van de beleggers.

Na de crisis

De nadelige effecten van de corona crisis zijn natuurlijk enorm. Er wordt wereldwijd hard gewerkt aan een vaccin en effectieve behandelingswijzen. Op het economische front worden ongekende maatregelen getroffen. Er wacht ons een flinke inhaalslag. De vraag is echter of straks alles weer naar het oude terugkeert.

Zoals het zich nu laat aanzien, worden bepaalde trends inderdaad versterkt door de crisis. Meer thuiswerken, meer online zaken doen, (tijdelijk ?) veranderd consumentengedrag ect. Online investeringen in vastgoed horen daar duidelijk ook bij en dat is zeker geen vluchtige trend. Goed nieuws voor de vastgoed crowdfunding markt!