Zoals je hieronder kunt zien, zijn er 4 vormen van crowdfunding. Daarvan zijn leningen in Nederland verreweg het populairst. Die leningen waren in 2018 goed voor ruim 85% van het totaal door crowdfunding opgehaalde geld. Zo hebben wij bij Geldvoorelkaar.nl tot op vandaag reeds 1551 projecten geplaatst, die voor het grootste deel zijn gefinancierd met een grote variëteit aan leningen.

Update in oktober 2022: inmiddels hebben wij 2157 succesvolle campagnes verricht, waarbij meer dan € 458 miljoen is geïnvesteerd in de projecten. Het gemiddelde netto rendement ligt daarbij op 4,42%.
 
crowdfundingvormen
 
De crowdfunding markt is de laatste 10 jaar enorm hard gegroeid en die positieve trend lijkt zich onverminderd voort te zetten. Elk jaar neemt het aantal leningen met tientallen procenten toe. In het derde kwartaal van 2019 is de markt weer met 35 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dat in Nederland leningen zo populair zijn is internationaal gezien opmerkelijk. Nederland wijkt daarmee af van de trends in bijvoorbeeld landen als Groot Brittannië en de Verenigde Staten. Daar zijn investeringen in het aandelenkapitaal van ondernemingen (deelnames) weer het meest gewild. Dat zegt veel over de mentaliteit van de beleggers. Nederlanders kiezen duidelijk voor meer zekerheid en niet voor het avontuur.

De belangrijkste leningsvormen in gebruik bij crowdfunding platforms

crowdfunding platforms
 

Een meest gebruikte leningsvorm is de annuïtaire lening.

De annuïtaire lening, die aan het begin volledig ter beschikking wordt gesteld, wordt vervolgens in vaste maandelijkse bedragen terugbetaald. Dat vaste bedrag bestaat dan uit de verschuldigde rente en een deel aflossing. Een dergelijke annuïtaire lening kan voor allerlei doeleinden worden ingezet.

Hieronder zie je een aantal voorbeelden:

Voorfinanciering van voorraden

Snelgroeiende bedrijven kampen vaak met liquiditeitsproblemen. De stijgende omzet betekent meer te financieren debiteuren en vaak ook meer voorraden waarin geld vast komt te zitten. In dergelijke gevallen kan crowdfunding voor een snelle en flexibele oplossing zorgen. Meestal wordt een relatief kortlopende lening verstrekt. Hieronder twee voorbeelden van een annuïtaire lening van 27 maanden en een aflossingsvrije lening van 12 maanden:

Het opstarten van een onderneming

In dit voorbeeld is te zien dat een franchisenemer crowdfunding gebruikt om een filiaal van een grote franchiseformule op te starten. Het financieren van een startende onderneming wordt vaak als behoorlijk risicovol gezien. Dat geldt echter niet voor een startende franchisenemer. Die weet zich namelijk ondersteund door een franchisegever die een beproefde formule uitbaat en op alle mogelijke manieren zijn franchisenemers weet te ondersteunen. Het argument dat het ontbreken van ervaring het verlenen van krediet in de weg staat, komt daarmee te vervallen. Ook twijfels over de commerciële aspecten van de onderneming verdwijnen, aangezien het product of dienst zich al ruimschoots bewezen heeft in de markt.

Het overnemen van een onderneming

Financieringsconstructies die gehanteerd worden voor bedrijfsovernames bestaan meestal uit een mix van financieringsvormen. Naast bancair krediet en/of de participatie door een business angel, wordt vaak de resterende kredietbehoefte aangevuld vanuit crowdfunding.

Vastgoedleningen vooral bestemd voor commercieel vastgoed

De vastgoedmarkt is zeer interessant voor crowdfunding platforms. Gemiddeld zorgt die markt voor ongeveer een derde van alle crowdfunding financieringen. Wij hebben het in dit verband dan over leningen die worden afgesloten ter financiering commercieel vastgoed. Denk daarbij vooral aan woningen en bedrijfspanden die bestemd zijn voor de verhuur. Crowdfunding wordt dan vaak gebruikt als een overbruggingskrediet voor de periode die nodig is om het vastgoed gereed te maken voor de verhuur.

Gezien het belang van crowdfunding voor de vastgoed markt hebben wij een uitgebreide gids samengesteld om zowel projectontwikkelaars als de beleggers de weg te wijzen.Naast leningen voor commercieel vastgoed, worden ook veel financieringen aangevraagd voor duurzaam vastgoed en/of de verduurzaming van vastgoed. De duurzame vastgoedlening is technisch gelijk aan de reguliere vastgoedlening, maar biedt een lager starttarief aan (in de toekomst) energiezuinige vastgoedprojecten.

Grote variëteit aan leningen zorgt voor maatwerk

Het financieringslandschap is behoorlijk divers. Wij hebben tot nu toe al 1551 projecten gefinancierd en elk project is voorzien van een gepaste lening. De hierboven geschetste variëteit aan leningen is nodig om goed in te kunnen spelen op specifieke behoeften van zowel de leners als de beleggers. Ook de gevraagde rentepercentages reflecteren zo precies mogelijk het risicoprofiel van de verschillende projecten.

De grote diversiteit van de leningen heeft in sterke mate bijgedragen aan de groei van het aantal crowdfunding leningen. Daarnaast speelt het lage rentebeleid van de ECB crowdfunding natuurlijk ook sterk in de kaart.