Wanneer een organisatie goed functioneert is management niet echt nodig. Management is een "slecht weer" taak. Als het slecht gaat, komen managers in actie en bewijzen ze hun waarde.

Dezelfde principes van management gelden ook in een digitale omgeving

De principes van management zijn eigenlijk hetzelfde in een digitale omgeving.  De mate waarin data beschikbaar zijn verandert wel. De principes: de rol van een manager is ervoor te zorgen dat werknemers hun taken uitvoeren;  Een manager heeft vijf primaire taken: doelen ontwikkelen, organiseren, beslissingen nemen, controle uitoefenen en mensen promoten.

Een effectieve organisatie wordt gekenmerkt door: prestatiegerichte cultuur, gericht op professionele effectiviteit, gerichtheid op innovatie en verandering, gericht op mogelijkheden van mensen. Om een effectieve manager te zijn wordt er niet gesproken over de tekortkomingen van werknemers en wordt juist geprobeerd om hun tekortkomingen (gerelateerd aan taken) op te lossen. Focus op hun sterke punten. Wijs mensen daarom aan taken waar ze goed in zijn.
 
management

Managers zijn dus verantwoordelijk voor het vervullen van vijf kernverantwoordelijkheden:

  1. Doelen ontwikkelen: effectieve managers stellen waardevolle doelen
  2. Organiseren: vraag jezelf af hoe iets moet worden georganiseerd, zodat de klant betaalt. De symptomen van slechte organisatie zijn gemakkelijk te herkennen. De meest voorkomende zijn de toename van het management niveaus, overbezetting en te veel vergaderingen met te veel mensen.
  3. Neem beslissingen:  iedereen die is toegestaan om beslissingen te nemen is een manager.
  4. Controle: bestuurlijke controle is essentieel om de kwaliteit en uitvoering van het werk te waarborgen.
  5. Mensen bevorderen: optimale begeleiding is gebaseerd op de ambitie van de medewerker.

Kennis over de toepassingsmogelijkheden van technologie essentieel voor effectief management

Professionele expertise is de grondstof van de kenniseconomie. Het ontwerpen van een taak om ervoor te zorgen dat werknemers hun taken uitvoeren is niet langer eenvoudig. Steeds komt centraal te staan dat rond een bepaalde taak een team wordt gevormd. Het goede nieuws is dat mensen van nature kunnen samenwerken. Het minder goede nieuws is dat de kennis over de toepassingsmogelijkheden van technologie niet altijd voldoende is om tot de meest effectieve oplossing te komen. Het is daarom verstandig daar meer inzicht in te krijgen op een zodanig niveau dat handelen mogelijk wordt.

 

Literatuur

Malik, F. (2014). Führen Leisten Leben. Wirksames Management für eine neue Welt. Frankfurt: Campus

Woldendorp, H. en A. Jeninga. (2018). Organisaties ontwarren. Systemisch kijken, denken en doen binnen de gezondheidszorg. Amsterdam: SWP