Belang van wendbaarheid van organisaties

Mensen en organisaties zijn door alle veranderingen continu in beweging. Veranderprocessen in de 21e eeuw kenmerken zich door een hoge snelheid en een hoge impact. Organisaties zullen blijven groeien in wendbaarheid en aanpassingsvermogen. Intern gedrag is gericht op innovatie en ondernemerschap. Organisaties moeten in staat zijn om vooruit te kijken en snel en met initiatief te handelen. Organisaties gaan meer handelen als kleine bedrijven: wendbaar en open voor verandering. Dit betekent dat medewerkers de ruimte moeten krijgen om ideeën na te streven.
 
veranderprocessen
 

Belang van intrapreneurs

Je spreekt daarom van het belang van een toename van intrapreneurs:  medewerkers binnen de organisatie die een ondernemersgeest brengen – creativiteit, passie, gedrevenheid en innovatie. Deze medewerkers zijn door hun acties in staat structuren te herdefiniëren en te wijzigen op een manier die nieuwe mogelijkheden biedt voor innovatieve acties. De mogelijkheid van keuzes zorgt voor creativiteit en innovatieve verandering binnen de organisatie. Daarvoor is een werkcontext nodig waarin voortdurend nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld dan wel ingehuurd.

Waar lijken organisaties op elkaar?

Geruststellend is dat organisaties nog wel een aantal universele kenmerken hebben:  management moet gericht zijn op mogelijkheden en concurrentiekracht (klant beter bedienen dan de concurrenten). Doel van ieder bedrijf: vinden van een klant die bereid is de prijs te betalen voor het product/dienst. Daarom is er ook maar één relevant financieel criterium: resultaat nadat alle kosten van de opbrengsten zijn afgetrokken. Waarde wordt alleen gecreëerd wanneer iemand een rekening betaald.

Waar komt innovatie vandaan?

Dit is de tijd van big data.  Besluitvorming binnen organisaties is daarom gebaseerd op het analyseren van gegevens. Daarbij staat het perspectief van de klant centraal. Het is cruciaal voor elke vorm van innovatie  om precies te weten wat een product of dienst voor klanten moet doen – en precies hoe klanten de zullen gebruiken. Innovatie komt voort uit het begrijpen waar mensen mee bezig zijn en worstelen.

Literatuur

Christensen, C., K. Dillon, D.S. Duncan & T. Hall. (2016). Competing Against Luck. The Story of Innovation and Customer Choice. Londen: Harper Business

Gibbons, P. (2019). Impact. 21st century change management, behavioral science, digital transformation and the future of work. Phronesis Media

Malik, F. (2015). Managing performing living. Effective management for a new world. Frankfurt: Campus Verlag

Woldendorp, H. & T. Woldendorp. (2019). De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie. Amsterdam: SWP