De omgeving transformeert

Als je naar onze digitale omgeving kijkt zie je de afgelopen jaren een veelheid aan innovaties: smartphones, sensor systemen, sociale media, cloud computing, Internet of Things (IoT), drones en robots, ontwikkeling van enorm aantal apps, artificial and virtual reality and intelligence, werken met big data, blockchain technologie. Onze organisatiewerkelijkheid is duidelijk aan het veranderen. De gezondheidszorg, het onderwijs, het winkelaanbod zijn aan het transformeren. Steden transformeren zich in smart cities.

Digitale strategieën

De kloof tussen technische mogelijkheden en aanpassingsvermogen van organisaties wordt steeds groter. We staan dus steeds voor de keuze welke technologie een bijdrage kan leveren aan mijn doel. Organisaties komen in een omgeving terecht waar samenwerking steeds meer gebaseerd is op netwerkende organisaties en businessmodellen die gebaseerd zijn op uitwisselen van waarden. Belangrijke digitale strategieën zijn gericht op inrichting van digitale platformen, het inrichten van netwerken (ecosystemen). Organisaties gaan steeds samenwerken op basis van complementaire competenties.
 
Toekomstige werkomgeving
 
Organisaties worden steeds meer vormgegeven als platforms (organiseren). Platforms bouwen tegen een hele kleine kostprijs totaal nieuwe businessmodellen op die oude markten vernietigen. Een belangrijk element is de impact van vrij toegankelijke informatie. Hierdoor zullen volledig nieuwe samenwerkingsverbanden (netwerken) ontstaan. Juist netwerken versterken de ontwikkeling van je eigen talenten.

Adaptief vermogen

Het blijkt dat individuen nieuwe technologie sneller adopteren dan organisaties. Meer dan de helft van de kenniswerkers heeft thuis betere technologie dan op de werkplek (Lanting). Online sociale netwerken kennen aanzienlijke transactiekosten voor het uitwisselen van data en kennis dan organisaties.

Door ‘Artificial Intelligence’ (AI) wordt de positie van professionals de komende jaren heel anders. Er zijn twee te verwachten 'toekomsten' voor professies: de eerste wanneer technologie de werkprocessen van professionals stroomlijnt (bijvoorbeeld: een verpleegkundige ziet een patiënt over Skype). De tweede toekomst echter wordt bepaald door technologie die nieuwe oplossingen vindt voor problemen waar juist professionals de oplossing voor aanboden (bijvoorbeeld medische diagnoses die online plaatsvinden zonder dat er een dokter bij betrokken is).

Netwerkstructuren

Deze cijfers onderstrepen de verschuiving naar meer projectgericht werken (binnen virtuele teams) bij zowel medewerkers als werkgevers, waarbij de contractvorm van ondergeschikt belang is. Door de snelle technologische ontwikkelingen zullen er steeds vaker projecten binnen verschillende netwerken zijn, waarin mensen van binnen en buiten de organisatie als team samenwerken. Ook hier gaat het weer om een balans tussen professionals met vaste contracten en professionals die kiezen voor het werken in netwerkstructuren.

Literatuur

  • Sidhu, I. (2016). The digital revolution. How connected digital innovations are transforming your industry, company and career. Old Tappan, N.J.: Pearson Education
  • Woldendorp, H. en T. Woldendorp. (2019). De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie. Amsterdam: SWP