Mede door technologische ontwikkelingen verschuift de aard van de zorg van periodieke interventies naar preventieve zorg en management van chronische aandoeningen.

Monitoring op afstand

Het aanbod van wearables maakt zowel zelfbeoordeling van burgers mogelijk als monitoring op afstand. Binnen ons eigen bedrijf hebben we CuraeVitel Balie die daarvoor een volledig pakket aan technologie aanbiedt (met onze partner Loxone): www.curaevitelbalie.nl . Monitoring op afstand is vooral belangrijk bij het volgen van chronische ziekten en in de ouderenzorg. Door digitale monitoring kan het zorgproces effectiever worden ingericht.
 
platformtechnologie
 

Specialisatie

Het gebruik van ehealth toepassingen is versterkt door COVID 19. Delen van gespecialiseerde zorg komen in onafhankelijke ZBC’s (Zelfstandige Behandelcentra) terecht die dankzij digitale technologieën hoogwaardige en gebruikersvriendelijke zorg kunnen aanbieden.

Data uitwisseling

Voor het functioneren van een platform is data uitwisseling essentieel. Die is nog steeds beperkt. Echter door verbetering van uitwisseling van data (interoperabiliteit) nemen de mogelijkheden toe. Door de toepassing van AI (artificiële intelligentie) kan data gebruikt worden om voor doelgroepen specifieke interventies te ontwerpen.

Ontwikkeling binnen big tech bedrijven

Alle grote tech bedrijven investeren op dit moment in de zorg. Apple hanteert een platformstrategie rond Apple Health Record: een combinatie van data uit de acute zorg en disease management  (ziektemanagement). Google kent een platformstrategie gericht op het aanbieden van een klinische en operationele infrastructuur ten behoeve van bijvoorbeeld zorglevering, diagnostiek en medicijntoedeling. Daarnaast richt het zich op zorg in de thuissituatie met ehealth diensten en toepassing van Internet of Things.

Amazon heeft inmiddels Alexa Skills toegankelijk gemaakt voor de zorg. Het gaat om het maken van afspraken, toegang tot medische informatie, medicijntoedeling. Het eigen wearable Halo gebruikt bijvoorbeeld stem  analyse.

Literatuur

Choudray, S. P. (2021). State of the platform revolution 2021. PlatformLabs

Woldendorp, H. (2021). Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19. Amsterdam: SWP