Binding medewerkers

De druk op de arbeidsmarkt en dus het zorgen voor modern werkgeverschap neemt toe door vergrijzing, ontgroening en flexibilisering van het zorgpersoneel. De vraag is of het werkgeverschap in de zorg wel modern genoeg is. De vraag stellen is hem meestal beantwoorden. Van elkaar leren als zorginstellingen is daarom minder verstandig dan leren van IT-bedrijven en startups.

Arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg

Arbeidsmarktontwikkelingen zijn:

  • Groot aantal zij-intreders en herintreders betekent verdere vergrijzing van zorgprofessionals
  • Instroom in opleidingen en gediplomeerde uitstroom daalt of stagneert
  • Aantal zorgprofessionals dat als zzp’er werkt, blijft toenemen: dit leidt tot verdere flexibilisering; er is behoefte aan zorgplatform dat professionals coördineert bij flexibele inzet

Vier op de 10 personen die verandert van baan doet dat vanwege ontevredenheid met hun vorige baan.

Samenstelling personeelsbestand: zzp schap

 
arbeidsmarkt
 

Een andere grote trend is de toename van het aantal zzp’ers in de zorg. Dat steeg met 17,7% naar 56.500. Die komt grotendeels voor rekening van mannen. Was in 2020 nog 1 op de 5 zzp’ers man (en daarmee licht oververtegenwoordigd ten opzichte van de zorgprofessionals in loondienst), in 2021 is dit gegroeid naar 28%. Het aantal zorgprofessionals dat als zzp’er werkt, blijft toenemen, verwacht Intelligence Group.

Vraag en aanbod zorgprofessionals

De vraag naar zorgprofessionals blijft in 2021 en de komende jaren substantieel groter dan het aanbod. Momenteel staat dit in een verhouding 4:1, wat betekent dat elke actieve baanzoeker uit gemiddeld vier openstaande vacatures kan kiezen. In bepaalde regio’s en bepaalde specialisaties kan dit ver boven de 20:1 oplopen.

Arbeidsmarkt zorg in cijfers. Succesvol werven en behouden in een markt van schaarste. Editie 2021/2022. Compagnon/ IG! (Intelligence Group)