Het is onvermijdelijk dat technologie de wereld steeds sneller gaat veranderen. Vooral de convergentie van verschillende ontwikkelingen (Artificiële Intelligentie; Blockchain; Internet of Things) en leidt tot fundamentele wijzigingen op de wijze waarop processen gaan lopen.

Anders denken

veranderingen

Bijvoorbeeld door platformtechnologie ontstaan nieuwe organisatievormen: kern is om innovatief te  zijn en snel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden  Je zou het op dit moment niet zeggen maar de maatschappij wordt steeds meer gekenmerkt door participatie (verbindingen). Bijvoorbeeld de effecten van Brexit op het onder druk zetten van die verbindingen heeft voornamelijk negatieve gevolgen. In een wereld die steeds meer verbonden wordt is anders denken de belangrijkste bron van innovatie.

Nieuwe businessmodellen

Technologische en sociale innovatie worden met elkaar verbonden (Ross, 2016). Het gaat bijvoorbeeld om: ontwikkelingen op gebied beeldvorming, robotica, sensoren,  gebruik van data (big data), virtual reality, remote monitoring en  3D-printen.

Digitale technologieën zoals sociale media, kunstmatige intelligentie, en robots leiden tot nieuwe business modellen en maken een andere manier van werken noodzakelijk. De impact van digitalisering op de inrichting van de samenleving en organisaties is zo groot dat iedere organisatie (en ieder individu) ermee te maken krijgt.

Impact digitale transformatie

Een digitale transformatie binnen organisaties is echter gericht op een continue evolutie van leiderschap, talent, besluitvorming, diensten/producten folio’s, technologieën, digitalisering van de (interne en externe) waardeketen en de organisatiecultuur. De digitale transformatie kent een doorgaand karakter.

Literatuur

Laloux,  F. (2014) Reinventing organizations. A guide to create organizations inspired by the next stage of human consciousness. Brussel: Nelson Parker

Ridder, W.P. de. (2016). Digital by default. Strategisch management in de onvermijdelijke digitale transformatie. Mijnmanagementboek

Woldendorp, H. (2021). Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19. Amsterdam: SWP