Werken met platformtechnologie

De inrichting van zorgprocessen zal steeds meer gebaseerd zijn op datagedreven principes. De beschikbare technologie maakt vergaande invoering van een digitale transformatie mogelijk. Toch blijft een aantal zorgverzekeraars in  oude organisatievormen hangen. Op ons aanbod om te werken met platformtechnologie wordt door een aantal zorgverzekeraars positief gereageerd (VGZ, Zilveren Kruis, ONVZ, DSW, Zorg en Zekerheid), terwijl andere zorgverzekeraars  (Menzis, CZ, ASR) afhoudend reageren. Hoe zij dan wel tot die digitale transformatie willen komen is ons niet duidelijk.

Daarbij is het handig om inzicht te hebben in de betekenis van nieuwe technologieën als Blockchain, kunstmatige intelligentie, en Internet of Things. Wij werken in dat kader samen met Loxone (Internet of Things) en Dedalus (big data). In ons platform brengen we verschillende  technologieën bij elkaar.

Wat houdt datacentrisme in?

datacentrisme

Datacentrisme betekent dat data centraal staat en via één database ontsloten zijn. Door data zo te organiseren verandert de positie van een cliënt in de gewenste richting naar eigen regie. Daarbij is het voor ons belangrijk dat die regie ook van invloed is op de werkprocessen. Zorginzet wordt niet alleen bepaald  door een zorgprofessional (of haar organisatie), maar ook door de cliënt. De huidige asymmetrische relatie tussen professional en cliënt wordt zo meer symmetrisch (gedeelde besluitvorming).

Wat zijn de effecten van datacentrisme voor de zorg?

Dit leidt ertoe dat niet alleen het organiseren van zorg gaat veranderen, maar ook de financiering ervan. Het lijkt dan ook logisch dat zorgverzekeraars zelf ook datacentrisme meer centraal stellen. Het beleid gericht op contracten met grote reguliere VVT instellingen biedt daarin weinig toekomstbestendigheid. Het gaat er juist om de eigen verzekerden te faciliteren.

Zorgverzekeraars kennen in dit perspectief  geen aanbod-gedreven zorgcontracten (wat levert een partij) maar behoefte-gestuurde zorgcontracten. Hierin staat de uniciteit van iedere verzekerde centraal. Wij merken zelf nog weinig dat er binnen zorgverzekeraars inzicht is in die verzekerde. Nog minder speelt dat de zorgverzekeraar in staat is gedrag te voorspellen en op basis daarvan tot leefstijlinterventies te komen.

Gaat de huidige innovatie in de zorg ver genoeg?

Innovatie is bij zorgverzekeraars veelal gericht op productinnovaties die moeten leiden tot nieuwe diensten in een digitale omgeving. Het moet echter veel fundamenteler. Zorgverzekeraars gaan een systeemwijziging tegemoet. Juist platformtechnologie speelt hierin een essentiële rol. Het zou volgens ons en integraal onderdeel moeten zijn van de bedrijfsstrategie van zorgverzekeraars.

Literatuur

Ierlant, K. van en F. van Maanen. (2021). Data-waarde-creatie. Zo verdien je geld in het digitale tijdperk. ’s-Hertogenbosch: Van Haren Publishing

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2022). Ontwerp van digitale transformaties van (zorg)organisaties. Werken met de Systemische Ontwikkel Matrix (SOM). Amsterdam: SWP

Woldendorp, H. (2021). The transformation of elderly care. The impact of digitalization. Amsterdam: SWP