Ontwikkelen van Big Picture

toekomstgericht denken

De digitale transformatie verhoogt de complexiteit van wat om ons heen gebeurt. Dat betekent dat er nieuwe vaardigheden nodig zijn. Vanuit overzicht in de samenhang tussen de verschillende onderdelen kun je effectief gaan bewegen. Daarom hebben we een boek geschreven dat je in staat stelt je eigen Big Picture te zien.

In ons boek hebben we  uitgewerkt hoe je een big picture ontwikkeld over wat om je heen gebeurt. Omdat de toekomst onvoorspelbaar (Oekraïne) is gaat het niet om juiste voorspellingen, maar heeft de big picture betrekking op of een bepaald beeld tot inzicht en initiatief leidt. De kunst is het vermogen een beeld van de toekomst te creëren en op basis daarvan nu te handelen.

Vinden van balans

Succesvol transformeren betekent dat je in een omgeving die als gevolg van de digitale transformatie snel verandert bij jezelf blijft en toch de door jou gewenste acties kunt ondernemen. Kiezen wordt complex als je de balans mist of in ieder geval onvoldoende inzicht ontwikkelt op hoe je tot een evenwichtige verhouding kan komen. Balans komt dus voort uit in staat te zijn te reflecteren.

De Big Picture geeft onder andere inzicht in hoe dynamiek en evenwichtsdimensies van invloed zijn op de wijze waarop jij je verhoudt tot de omgeving waarin je leeft, werkt en interacteert.

Wat bij een transformatie hoort is dat daar niet een eindpunt mee wordt bereikt maar het vermogen om steeds weer met nieuwe uitdagingen om te gaan. In termen van het zoeken naar een balans: die zal steeds weer opnieuw dienen te worden bereikt. Anders gezegd: het zien en laten werken van je Big Picture maakt het voor je mogelijk een volgende transformatie te ondergaan.

Initiatief nemen

Keuzes (initiatief) komen voort uit je identiteit en inzicht. Initiatief nemen betekent regelmatig veranderen van gedrag. Het gaat dan om de balans tussen willen en kunnen. Wij vertalen initiatief naar actie vanuit verlangen om te realiseren: om te experimenteren, vaardigheden bewegen en te verbinden.

Literatuur

Johansen, B. (2020). Full-spectrum thinking. How to escape boxes in a post-categorical future. Oaklan, Ca: Berrett-Koehler

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven.(2022) Zie je big picture. Transformeer succesvol! (Amsterdam: SWP)