Inzicht in emergentie

Resultaten, effecten en gedrag komen niet alleen door cultuur, waarden en opvattingen, maar ook door systemische (emergente) effecten. Emergentie gaat om het spontaan optreden van een bepaalde orde. De ervaringen van COVID-19 laten zien hoe politiek, zorg, economie, business en persoonlijke gezondheid zijn verweven.

Betekenisgeving

Mensen hebben een behoefte aan betekenisgeving. Vanuit die betekenisgeving kenmerkt zich betekenisvol werk door: intrinsieke waarde, persoonlijke groeimogelijkheden, balans tussen geven en krijgen, doel en betekenis, ethische verbondenheid, ondersteunende cultuur, veilig en materiële en immateriële beloning. Gelukkige mensen worden gekenmerkt door gerichtheid op kleine dagelijkse dingen. Relevante waarden zijn daarbij: moed, eerlijkheid, waardigheid,  mildheid, deugd.

Congruentie

Ideale banen zijn niet ergens, maar ontstaan in een proces van co-creatie. Hierdoor ontstaat vaak de gedachte: waarom zou je op zoek gaan naar iets wat er niet is? De oplossing is dat ideale banen niet wachten, maar ontstaan door nieuwe ervaringen. Je eigen activiteiten bepalen dus het succes.

Het gaat er steeds om wat passend is voor jou (in andere termen: wat congruent is met jouw persoonlijkheid). Dat betreft je kwaliteiten, vaardigheden, je waarden, je betekenisgeving, je rol, je stijl etc. Het gaat erom dat steeds sprake is van een persoonlijke balans.

Vinden van balans

Is het zo dat wat je ziet ook krijgt? Gedrag om mensen te beïnvloeden is zichtbaar. Maar kenmerken als integriteit en authenticiteit beïnvloeden in sterke mate de resultaten die dat zichtbare gedrag oplevert. Spiritualiteit is deels het vermogen de big picture te zien. Het blijkt echter voor veel mensen erg moeilijk om te denken in systemen.

Steeds een nieuwe balans vinden betekent dat je trouw aan jezelf kunt blijven én effectief meebeweegt in alle veranderingen om je heen (context). Dat evenwichtsvermogen ontwikkelen is de sleutel in de congruentie met jezelf.

Literatuur

Gibbons, P. (2020). The spirituality of work and leadership. Finding meaning, joy, and purpose in what you do. Phronesis Media

Woldendorp, H. , H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP