Impact digitale transformatie

Doordat de maatschappij voortdurend in ontwikkeling is en, inherent daaraan, de versnelling van het ontwikkelen van vaardigheden exponentieel is, is het de vraag of we ons willen aansluiten bij de eisen die een vergaande digitale verbondenheid aan ons stelt. Ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, internet of things en platformtechnologie gaan zo snel dat er waarschijnlijk onvoldoende tijd beschikbaar is tot de volgende innovatieve oplossing die een andere strategie vereist.

Reactie op digitale transformatie

Je ziet verschillende reacties op snelle veranderingen. Sommigen kunnen zich gemakkelijk aanpassen; anderen lijken verlamd te raken. Een belangrijk verschil blijkt de mogelijkheid om opnieuw te kunnen leren te zijn. Het gaat hier om de vaardigheid te zien dat bepaald gedrag in een specifieke (veranderende) context niet langer effectief is. Dit betekent dat we in staat zijn onze waarneming van de wereld te veranderen. Ons wereldbeeld stellen we hiermee dus ter discussie als er in onze omgeving aanleiding voor is.

Wanneer je een continu aan verandering onderhevige omgeving hebt, wordt het steeds belangrijker om dicht bij jezelf te blijven. Alles wat jij waarneemt heeft invloed op jouw eigen omgeving en zorgt ervoor dat je de grenzen van jouw omgeving weer verbreedt. De betekenis die je geeft aan een nieuwe situatie of gedachte is per individu verschillend. Echter het proces is voor iedereen hetzelfde.

Nieuwe situatie

nieuwe situaties

In zijn algemeenheid beoordelen wij nieuwe situaties als vergelijkbaar met eerdere ervaringen. Onze waarneming van de wereld wordt bepaald door ‘van buiten naar binnen’ (bijv. zintuigen) en ‘van binnen naar buiten’ (bijv. persoonlijke waarden). Onze gedachten lijken daarbij op parachutes. Ze functioneren het beste wanneer de gedachten open gaan.

Identiteit wordt gevormd door vaardigheden, eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelf acceptatie.  Die identiteit wordt door een ander gezien in gedrag. Een sterke identiteit maakt creatief denken mogelijk en om met externe druk om te kunnen gaan.

Big Picture

Doen en denken vanuit de Big Picture maakt je slimmer in het krijgen van inzichten, en in mogelijke initiatieven en oplossingen zien.

Literatuur

Sauer, F.W. (2008). Relearn, evolve, and adapt. An essay to integrate creative imagination with socially conditioned thought and behavior. New York: iUniverse

Woldendorp, H. , H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP