Belang sociale technologie

We moeten meer investeren in sociale technologieën zoals leren, leiden, besluiten en veranderen om technologische verandering enerzijds mogelijk te maken en anderzijds om gebruik te kunnen maken van de sociale ‘instrumenten’ die nieuwe technologieën mogelijk maken. Effectieve organisaties worden gekenmerkt door het vermogen zelforganisatie in te voeren. En dat kan alleen als je in staat bent systemisch te denken.

veranderingenWat gebeurt er in de veranderende wereld: digitalisering wordt intrinsiek kenmerk van ons handelen; samenlevingen worden steeds diverser; werkrelaties worden gekenmerkt door individuele keuzes en flexibiliteit; positie van consumenten worden meer bepaald door waarden. Levenslang leren wordt noodzakelijk om mee te kunnen gaan met de (snelheid van) veranderingen.

Ken jezelf

Wanneer je een continu aan verandering onderhevige omgeving hebt, wordt het steeds belangrijker om dicht bij jezelf te blijven. Alles wat jij waarneemt heeft invloed op jouw eigen omgeving en zorgt ervoor dat je de grenzen van jouw omgeving weer verbreedt. De betekenis die je geeft aan een nieuwe situatie of gedachte is per individu verschillend. Echter het proces is voor iedereen hetzelfde.

Die veranderingen bestaan onder meer uit toenemende complexiteit binnen samenlevingen, digitale transformatie van organisaties, snelle veranderingen van en binnen beroepen en vaardigheid om met die veranderingen om te gaan.

De snel veranderende omgeving vereist voortdurend een nieuwe oplossing. De context waarin je je beweegt verandert en die veranderingen versnellen. Hoe je daarmee omgaat wordt bepaald door identiteit, inzicht en initiatief. Enerzijds gaat het daarbij om het relativeren van de toenemende complexiteit. Anderzijds is sprake van een ontwikkeling die voorlopig niet lijkt af te nemen.

Hoe dichter je bij jezelf blijft tijdens de veranderende context, hoe beter je ermee kunt omgaan. Bij eigen regie gaat het niet om een of-of keuze maar een én-én keuze. Door de balans tussen identiteit en inzicht ontstaan tevens mogelijkheden voor innovatie.

Literatuur

Gibbons, P. (2019). Impact. 21st century change management, behavioral science, digital transformation and the future of work. Phronesis Media

Woldendorp,H. (2021). Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19. Amsterdam: SWP

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP