Nagenoeg alle pensioenregelingen, dus ook het partnerpensioen, moeten vanwege de Wet Toekomst Pensioenen binnenkort veranderd worden. Tenzij er een Cao van toepassing is (moet de Ondernemingsraad en) moeten de werknemers wel eerst toestemming geven om het pensioen te veranderingen.

Een van de verandering is het partnerpensioen en hieronder gaan wij hierop in.

partnerpensioen

Het partnerpensioen bestaat uit twee onderdelen:

  • Een deel gaat uitkeren na overlijden als je gepensioneerd bent. Dit deel veranderd niet.
  • Het onderdeel dat wel gaat veranderen is het partnerpensioen dat kan uitkeren als de medewerker overlijdt voor de pensioendatum.

 

In het huidige stelsel is het partnerpensioen afgeleid van het ouderdomspensioen en afhankelijk van het aantal jaren dat een werknemer bij de huidige werkgever in dienst kan blijven tot aan de pensioendatum.

Omdat niet iedereen gedurende het hele arbeidzame leven bij dezelfde werkgever werkt worden nogal wat (partners van overleden) werknemers geconfronteerd met een fors inkomenstekort. Dit wordt verbeterd.

Voorbeeld van een praktijk situatie

Een werknemer verdient € 50.000,00 en het partnerpensioen bedraagt € 21.500,00.

Als deze werknemer op zijn 44-ste jaar ergens anders voor hetzelfde salaris gaat werken is het nieuwe partnerpensioen nog maar € 11.000,00.

 

In het nieuwe stelsel wordt het maximale partnerpensioen 50% van het salaris en is niet meer afhankelijk van hoeveel jaar de werknemer bij het bedrijf heeft gewerkt.

In het bovenstaande voorbeeld mag het partnerpensioen dus € 25.000,00 blijven.

 

Een goede verbetering dus.

 

Het partnerpensioen wordt levenslang uitgekeerd. Om uitholling door inflatie tegen te gaan is het toegestaan een ingegaan partnerpensioen met jaarlijks 3% te laten stijgen.