Complexe werkelijkheid

Onze werkelijkheid wordt gekenmerkt door complexiteit. In een complexe omgeving is weinig ruimte voor (eenvoudige) oorzaak en gevolg relaties. Mensen maken daarom graag verhalen van complexe realiteit. Oorzaken worden gezocht in willekeurige gebeurtenissen die de context voor de verteller vormen. Een verhaal geeft daarom geen compleet beeld van een bepaalde gebeurtenis of ervaring. In het verhaal geeft de verteller betekenis aan de gebeurtenis en deze betekenisgeving is gekleurd door het perspectief van de verteller.

Patroonherkenning

patroonherkenningHerkenning van patronen maakt het mogelijke betekenisvolle trends in de veelheid van informatie te zien. De veelheid aan informatie leidt juist vaak tot keuzestress. Vanuit het grote plaatje kun je echter een onderscheid maken tussen wat echt belangrijk is en wat eigenlijk alleen maar lastig is.

Patroonherkenning is het vermogen van een systeem om patronen in gegevenssets te herkennen op basis van zowel geprogrammeerde als aangeleerde kennis. Complexe algoritmen ondersteunen patroonherkenning. Waarin mensen zich onderscheiden van digitale technologieën (AI) is het herkennen van patronen. Daar staat tegenover dat algoritmen steeds beter zijn in patroonherkenning. Dat doen ze door een viertal stappen: data verzameling, vinden van belangrijke variaties, vinden van overeenkomsten, opstellen voorspellingen.

High concept

Het zien van patronen vergt abstractie. Dit vertaalt zich in high concept: vaardigheid om patronen en kansen te zien en een bevredigend verhaal te construeren (Pink). Verhalen zijn voor ons belangrijk omdat we ons vaak zaken herinneren in de vorm van verhalen. Data  worden zo in een bepaalde context getoond. Een verhaal is hiermee high concept omdat het ons begrip van een bepaald feit of herinnering aanscherpt door het te tonen in de context van iets anders.

Big Picture

Een belangrijk patroon is het grote plaatje (big picture). Het gaat er dan om de verhouding tussen diverse verhoudingen te begrijpen. Er blijkt een universeel patroon te zijn in verhalen over de hele wereld. Alle verhalen gaan er uiteindelijk over om te kunnen samenvallen met je eigen identiteit. Wie ben je en wat kom je in deze wereld doen? Om dat te weten te komen zit er niets anders op dan op reis te gaan. Als je je bekende context verlaat, begint je reis. Die reis leidt tot verhalen. Op die manier ontstaat er meer ruimte voor het openstellen voor nieuwe indrukken. Die leiden dan weer tot nieuwe interpretaties van complexiteit die betekenisgeving geven.

 

Literatuur

Friedman, R. (2021). Decoding greatness. The hidden strategy for acieving extraordinary success. Londen: Simon & Schuster

Pink, D.H. (2015). Een compleet nieuw brein. Waarom onze creatieve kant de toekomst heeft. Amsterdam: Business Contact

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transfomeer succesvol! Amsterdam: SWP