Persoonsgericht aanbod

Bij het principe van zo lang mogelijk thuis wonen wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met grote eenzaamheid die immobiliteit en een afnemende lichamelijke en geestelijke gezondheid met zich meebrengen. Dit wordt door veel thuiswonende ouderen zelf als hun grootste probleem genoemd. Vooral ouderen die in ‘zwakke wijken’ wonen, met minder sociaal veerkrachtige netwerken en slecht geïsoleerde huizen, worden geraakt door het gebrek aan passende woonvormen. Daarbij is er sinds een aantal jaren een groeiend tekort aan verpleeghuisplekken. Voor de verandering naar een duurzame organisatie zijn grootschalige (eco)systeeminnovaties noodzakelijk. Transitiemanagement helpt om innovatiesystemen te herkennen en te beïnvloeden.

Het zorgaanbod moet persoonsgerichter en gebaseerd op de behoeften zijn. Dat betekent ook meer inzetten op verschillende woonvormen, zorgzame woonbuurten, zorgcampussen met daarop verschillende woon- en zorgunits (SprenghenParc), assistentiewoningen etc.
 
woonomgeving
 

Woonwensen

Het Woonwensenonderzoek 2022 (seniorenhuisvesting) geeft het volgende beeld: er is weinig animo om te verhuizen; men is gehecht aan huidige woonomgeving; de voorkeur is een “dorpse” woonomgeving; nabijheid van voorzieningen en OV; kleinschalige woongebouwen; gelijkvloers en geen tuin ; voldoende manoeuvreerruimte voor rollator of rolstoel; voorkeur voor 2e toilet; ja tegen collectieve voorzieningen mits vrijblijvend; ja tegen hulp geven of krijgen van buren mits vrijblijvend; zelf regie houden over dagelijks leven ; onderdeel blijven uitmaken van maatschap; zorggeschikte appartementen; 20 tot 40 per gebouw; woning met voorkeur/draaicirkels; mix van 2 en 3-kamer appartement ; woning tussen 50-80 m2; zorg aan huis indien van toepassing.

Een vorm is collectieve zelfbouw; invloed en zeggenschap; grootte, indeling en afwerking geheel naar eigen wens ; bouwen tegen kostprijs; geen projectontwikkelaar; sociale betrokkenheid/innovatie; (in)formele zorg, collectieve voorzieningen.

Het realiseren van zorgzame gemeenschappen is essentieel in het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg (Marcel Canoy). Betrokkenheid gaat veel verder dan inspraakavonden. Het gaat om gelijkwaardige samenwerking tussen professionele organisaties en burgers (bij InfraVitaal werken we zo samen met Zalk). Het moet duidelijk zijn waar burgers behoefte aan hebben en hoe ze zelf kunnen bijdragen aan het vervullen van die behoeften. Beleid moet aansluiten bij de leefomgeving en niet andersom.

Intelligent wonen

Eén van de voordelen van intelligente woningen is de mogelijkheid tot energiebesparing en duurzaamheid. Door het automatiseren van huishoudelijke systemen kunnen slimme woningen energieverbruik optimaliseren, wat leidt tot lagere kosten en een kleinere ecologische voetafdruk.

De basis van een intelligente woning begint met een centraal beheersysteem dat de verschillende apparaten en functies in huis kan coördineren en controleren. InfraVitaal biedt een integrale oplossing voor iedere woning. Het systeem bevatcomponenten zoals toegangscontrole, verlichting, audio, klimaatbeheersing, intelligent energiemanagement systeem EMS). De functionaliteit draagt zorg voor een volstrekt nieuwe opzet van zorgwoningen.

Een intelligente woning is ingericht op het creëren van een woonomgeving die zich aanpast aan de behoeften en het comfort van de bewoners. Het is een huis dat “slim” genoeg is om routine taken te automatiseren, energie-efficiëntie te optimaliseren en tegelijkertijd comfort en veiligheid te garanderen.

Literatuur

Woldendorp, H. (2021). Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. Amsterdam: SWP