Het gaat niet meer eenvoudiger worden

De digitale transformatie heeft effecten van simpel naar complex: daarom is het nodig de hele organisatie te upgraden om met vaardigheden, cultuur en mindset om met data en AI om te kunnen gaan. Daarnaast gaat het om het upgraden van sociale technologieën zoals leren, besluiten en veranderen om deels technologische veranderingen mogelijk te maken en deels om te profiteren van de sociale instrumenten die nieuwe technologieën bieden. Een ander verandermanagement is nodig.

Kenmerk van de 21e eeuw is connectiviteit. Iedere organisatie is in de 21e eeuw een software bedrijf: daarom moet je denken en werken als een digitaal bedrijf. Effectieve organisaties worden gekenmerkt door het vermogen zelforganisatie in te voeren. En dat kan alleen als je in staat bent systemisch te denken.
 
verandermanagement
 

De veranderende wereld

Iedere organisatie staat voor het vraagstuk hoe met variëteit om te gaan. In de 21e eeuw (door digitalisering, sociale media, globalisering en bijvoorbeeld ook een toenemend belang van emoties in onze acties), neemt dit vraagstuk alleen maar toe. Organisaties, en mensen, zijn alleen maar levensvatbaar in staat zijn met deze variëteit om te gaan.

Wat gebeurt er in de veranderende wereld? Die veranderingen bestaan onder meer uit toenemende complexiteit binnen samenlevingen, digitale transformatie van organisaties, snelle veranderingen van en binnen beroepen en vaardigheid om met die veranderingen om te gaan.

Digitalisering als onderdeel van handelen

Digitalisering wordt intrinsiek kenmerk van ons handelen; samenlevingen worden steeds meer pluralistisch; werkrelaties worden gekenmerkt door individuele keuzes en flexibiliteit; positie van consumenten worden meer bepaald door waarden. Levenslang leren wordt noodzakelijk om mee te kunnen gaan met de (snelheid van) veranderingen.

Centraal komt steeds meer te staan dat je over vaardigheden beschikt om veranderingen te faciliteren: kun je beïnvloeden, organisatievraagstukken diagnosticeren; systemisch kijken, denken en doen. Persoonlijke ontwikkeling is gericht op vermogen om waarden vast te houden en cognitieve en gedragsflexibiliteit te hebben.

Verandermanagement

Hoe ziet modern verandermanagement eruit? Wat min of meer werkt is het vermogen tot aanpassen, leren en experimenteren. Dat vertaalt zich als volgt:

  • organisatie inrichting is gebaseerd op een protfolio van veranderprogramma’s
  • ontwikkeling van veranderbereidheid en verandervaardigheden
  • werkprocessen worden anti-fragiel: kunnen ‘tegen een stootje’
  • organisatie kenmerkt zich door uitwisseling van kennis, probleemoplossingen en innovatie (zowel top-down als bottom-up
  • werkprocessen zijn adaptief

Veranderen wordt hiermee als iets positiefs gezien.

Literatuur

Gibbons, P. (2019). The science of organizational change. How leaders set strategy, change behavior and create an agile culture. Phronesis Media
Gibbons, P. (2019). Impact. 21th Century management, behavioral science, digital transformation, and the future of work. Phronesis Media
Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP
?