Van deelbelangen naar gedeelde belangen

Het handelen vanuit domeinen en schotten past niet langer bij de behoeftes van mens en maatschappij. Er is een streven naar meer verbinding en integraliteit rondom de totale behoeftes van een mens in zijn persoonlijke en/of professionele context: producten en diensten zijn steeds meer afgestemd op elkaar. Samenwerking op overstijgende belangen gebeurt steeds vaker op grotere schaal. Dat vraagt om nieuwe sturings- en governanceprincipes die voorbij de traditionele (organisatie)grenzen gaan en de deelbelangen kunnen overstijgen tot gedeelde belangen.
 
ontwerpstrategie
 

Samenwerking tussen overheid en burgers

De overheid is niet langer het verbindend sluitstuk van een politiek en maatschappelijk debat, maar een van de deelnemers in een krachtenveld van politieke, gouvernementele en niet-gouvernementele partijen. Beslissingen worden genomen op diverse niveaus, waarbij wisselende spelers acteren en de doorslag kunnen geven. Er ontstaat een nieuwe vorm van samenwerking tussen overheid en burgers: burgers willen niet langer alleen ‘meepraten’, ze nemen steeds vaker zelf het initiatief. Ondernemende gemeenschappen ‘heroveren’ het publieke domein, bijvoorbeeld in de vorm van lokale burgercoöperaties.

Vitale leefomgeving

Een toekomstbestendige vitale leefomgeving is integraal ontwikkeld vanuit levensduurcyclus op basis van de meest gunstige emotionele-, ecologische-, en economische oplossing en de voorwaarden en mogelijkheden van welzijn en het nieuwe energielandschap. Een toekomstbestendige vitale leefomgeving is voorzien van de laatste stand van proces en techniek en voorbereid op welzijn en een nieuw energielandschap waar energiestromen interactief en optimaal in balans zijn.

Integratie van duurzaamheid

Om duurzaamheid efficiënt en effectief te integreren in de gebouwde omgeving is een andere aanpak van het proces nodig dan de traditionele processen. Duurzaamheid in wijken en gebouwen is namelijk niet een kwestie van “stapelen” of “toevoegen” ervan in een project, meer het integreren vanaf de eerste ideeën rond een project. Een integrale aanpak vanuit sociaal-maatschappelijke (people), fysiek-technische (planet), financieel economische (profit) aspecten en die gericht zijn op de lange termijn (circulaire economie).

Onze ontwerpvisie gebaseerd op circulaire economie

De kern van onze ontwerpvisie (www.infravitaal.nl) is dat het gehele vastgoedproces circulair en smart dynamisch integraal ontworpen en georganiseerd wordt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de meest actuele inzichten op gebied van AI, bouw-, installatie- en energietechniek, met oog voor ecologie en vooruitstrevende industrialisatie,- en financieringsmogelijkheden.

Het is een werkwijze gebaseerd op circulaire economie, ontkoppeld bouwen, en het toepassen van intelligent wonen (IVO). De werkwijze zorgt voor procesoptimalisatie en branche overschrijdende integrale samenwerking met als resultaat dynamisch integraal ontwerpen en slim industrieel bouwen op basis van circulaire economie. Van ‘volgtijdelijk individueel werken’ naar ‘integraal samenwerken’.

Literatuur
Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2023). Toezichthouden in de 21e eeuw. Vertrouwen als basis voor goede governance. Amsterdam: SWP
Ouder worden 2040. (2022) Technologie en digitalisering in een ouder wordende samenleving. Whitepaper
Woldendorp, H. (2021). Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19. Amsterdam: SWP