Multiraedt als klankbord

Adviesgroep Multiraedt kan in zijn hoedanigheid als klankbord voor de ondernemer die functie nog verder verdiepen door op te treden als commissaris/toezichthouder van diens onderneming.

Wat maakt Multiraedt geschikt voor een dergelijke functie?

 • Voor de leden van de adviesgroep Multiraedt is het geen erebaan, maar een echt vak!

  In veel gevallen is een commissariaat een erefunctie voor gepensioneerde managers, die zo langzaam kunnen aftrainen. Je kunt je afvragen of er nog wel voldoende gemotiveerdheid bestaat om de huidige taken van een commissaris naar behoren uit te oefenen. De complexiteit van de maatschappij en de daarin werkzame ondernemingen is behoorlijk toegenomen en gaat vaak de mogelijkheden van de individuele commissaris te boven. Teamwork is dan geboden en dat kan Multiraedt bieden.

 • Het Multiraedt Team bezit de juiste competenties

  De teamleden bezitten, naast een goede theoretische achtergrond, jarenlange ervaring als ondernemer. Het advieswerk heeft er bovendien toe bijgedragen, dat men van vele markten thuis is, complexe onderwerpen snel doorgronden kunnen worden en dat tot afgewogen evenwichtige oordelen gekomen kan worden. De teamleden zijn gewend verantwoording te nemen en doen dat met een uitstekend gevoel voor timing. Bovenal beschikken zij over een helikopterview, die de onder de dagelijkse beslommeringen gebukt gaande ondernemer soms ontbreekt.

 • Multiraedt houdt de doelen van de onderneming als richtsnoer aan

  Onafhankelijk of Multiraedt betrokken is geweest bij het opstellen van de financiële, organisatorische en maatschappelijke doelen van de onderneming, die doelen vormen de leidraad voor het functioneren als commissaris/toezichthouder. Multiraedt staat de ondernemer bij die doelen expliciet te maken, de besluitvorming tot stand te brengen en de uitvoering ervan te bewaken, indachtig de belangen van de stakeholders.

 • Multiraedt is niet alleen controleur, maar ook motivator

  Natuurlijk is het de taak van de commissaris/toezichthouder te controleren of de onderneming op koers blijft en haar missie en strategie correct uitvoert en waar nodig ingrijpt. Daarnaast is de rol van inspirator voor de ondernemer misschien wel net zo belangrijk. Het gaat trouwens allang niet meer alleen om het simpele goedkeuren van de jaarrekening. Ook de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van het bedrijf dient bewaakt te worden.

 • Multiraedt als ambassadeur

  De ondernemer is niet het enige aanspreekpunt. Multiraedt onderhoudt waar nodig ook contact met medewerkers in de organisatie, aandeelhouders of eigenaren en andere stakeholders, zoals overheden en belangenorganisaties. Vaak vormt Multiraedt de brug naar strategische samenwerking met andere bedrijven.

 • Multiraedt houdt de blik op de toekomst

  Een belangrijke taak is gelegen in het bewaken van de duurzaamheid van de resultaten van de onderneming. Multiraedt zal niet schromen de ondernemer op dit punt aan te spreken. Daarvoor is moed, integriteit en onafhankelijkheid nodig.

In ieder geval kan gratis gebruik gemaakt worden van de vele nuttige tips op onze tippagina's. Bovendien worden op ons blog vele onderwerpen behandeld die direct betrekking hebben op ondernemingsproblematiek. Een overzicht hiervan staat op de blog index.

© Multiraedt 2024