Wat is micro marketing?

piramide snag
De opkomst van de digitale media heeft het mogelijk gemaakt om een steeds beter inzicht te krijgen in het koopgedrag en behoeftepatroon van de consument. Dat zette in de jaren '90 de deur open voor de jongste telg uit de marketing familie: micro marketing. Daarmee is men nu in staat de producten of diensten én de reclameboodschap perfect af te stemmen op de persoonlijke wensen van de klant.
De hier afgebeelde piramide laat zien dat de marketeer steeds gerichter te werk kan gaan, waardoor het resultaat steeds beter controleerbaar wordt en het rendement toeneemt. Het gaat er bij micro marketing om allereerst de nichemarkt te identificeren en vervolgens daarin weer de micro markten (hotspots) te ontdekken. Vooral de grotere bedrijven gebruiken deze techniek om hun resultaten binnen meerdere mini markten in kaart te brengen en deze met elkaar te vergelijken. Hierdoor kunnen zij veel effectiever bijsturen.

The right choiceWerd micro marketing tot voor kort voornamelijk voor op de consument gerichte marketing (B2C) gebruikt, nu hebben ook de B2B marketeers de voordelen ervan ontdekt. De enorme data bestanden die met name door de sociale media worden gegenereerd en geraffineerde analyse methoden maken de identificatie van mini markten steeds makkelijker, tot en met het vinden van de juiste personen binnen de geselecteerde bedrijven, inclusief hun hobby's en voorkeuren. Micro marketing is daarmee de meest persoonlijke klantenbenadering en gaat daarmee weer een stap verder dan niche marketing, dat zich beperkt tot een specifieke groep van klanten in de markt.

Er wordt als het ware een vergrootglas gelegd op de nichemarkt.

Daardoor is men in staat relevante informatie doelgericht te verspreiden en zich in een markt, waarvan de aanbodkant behoorlijk verzadigd is, te onderscheiden van de massa. Ook de zakelijke dienstverlening zou, door het persoonlijke karakter ervan, bijzonder veel baat kunnen hebben bij deze vorm van business to business marketing.

In hoeverre kan micro marketing de zakelijke specialisten helpen bij het werven van klanten?

In een blog van 22-4-2012, Conjunctuurgevoeligheid dwingt adviseurs tot specialisatie, is onze opvatting naar voren gebracht, dat specialisatie een goede strategie is in de harde concurrentiestrijd. De adviseur zoekt vervolgens een passende nichemarkt uit waar zijn of haar specialisatie het beste tot zijn recht komt. Ook moet hij of zij bereid zijn zichzelf aan te passen aan eventueel veranderende marktomstandigheden. ("specialize/adapt or die")

De technieken van de micro marketing kunnen hem of haar daarbij een behoorlijk eind op weg helpen. Nadat op basis van de beschikbare informatie de "hotspots" binnen de nichemarkt van de zakelijke specialist geïdentificeerd zijn en een inschatting is gemaakt van de concurrentie, kan een efficiënte marktbenadering opgezet en uitgevoerd worden.

Plan van aanpak

De zakelijke specialist ziet zich geconfronteerd met een enorme uitdaging. Hoe kan hij of zij de aandacht trekken van potentiële klanten binnen de doelgroep tegen een aanvaardbare inzet van tijd en geld?

  • De eerste logische stap is het creëren van een continue stroom van content op een website die meer is dan een digitaal visitekaartje, oftewel een TOFU (top of the funnel) website. Hiermee wordt een website bedoeld die direct inspeelt op klantbehoeften en veel probleemoplossende content biedt. Die content kan geleverd worden in de vorm van blogs, E-Books, whitepapers, video's etc. Het is een demonstratie van kennis, ervaring en inzicht in wat er speelt in de doelgroep. Daarmee wordt trouwens ook de relatie met bestaande klanten bestendigd.
  • De volgende stap moet erop gericht zijn om uit de lezers van de content de potentiële klanten te destilleren. Daarvoor is onder meer een abonneermogelijkheid gekoppeld aan dripmarketing technieken uitermate belangrijk. Ook de interactie die ontstaat door de verspreiding van de content via de sociale media geeft de mogelijkheid om vruchtbare contacten te leggen en tenslotte kunnen de tracking data van de bezoekers zinvolle en gedetailleerde informatie opleveren.
  • Met de via deze lange weg verkregen adressen kan de zakelijke specialist direct actie ondernemen door rechtstreeks zelf contact op te nemen met de potentiële klant of er nog een tussenstap inbouwen door middel van een direct marketing campagne. Het is hoe dan ook cruciaal om de contactmomenten zeer zorgvuldig voor te bereiden en de bij de micro marketing gebruikte analyse-technieken in te zetten om de potentiële klanten onder een vergrootglas te leggen en zoveel mogelijk over hen te weten te komen. Zo kan op de specifieke behoeften worden ingespeeld én de specialist is mentaal optimaal voorbereid om op een vruchtbaar gesprek te voeren.
  • Ook het ouderwetse netwerken wint aan kracht als de zakelijke specialist zijn doelgroep goed kent en zijn autoriteit op zijn vakgebied via contentmarketing gevestigd heeft.

Het succes van deze aanpak valt of staat echter bij de aanwezigheid van voldoende volume in de bezoekersaantallen op de website. De bekende trechter moet continue volgestouwd worden met bezoekers om er onderaan toch nog interessante contacten uit te kunnen persen. Dat kan alleen door zeer regelmatig relevante content te creëren, toepassing van de juiste SEO techniek, maximale inzet van de sociale media en het lokken van hoogwaardige backlinks naar de website.

(Google auteur)
 
Categorie Marketing Advies