8534374_s, internationale TwittermarketingTwitter wordt door velen nog gezien als een leuk sociaal medium om informele persoonlijke contacten te onderhouden en niet zozeer als een zakelijk netwerk, dat de marketinginspanningen van organisaties ontzettend kan verlichten. Juist vanwege het informele karakter kunnen op een laagdrempelige wijze zakelijke contacten gelegd worden, zelfs over de grenzen heen.

Waarvoor kan Twitter zakelijk worden ingezet?

  1. Vergroten van de naamsbekendheid: Actieve twitteraars kunnen in relatief korte tijd een uitstekende reputatie opbouwen. De voordelen daarvan zijn legio. Zo speelt naamsbekendheid natuurlijk een zeer grote rol bij het leggen en onderhouden van contacten. Je zult merken dat deuren makkelijker open gaan en weerstanden sneller verdwijnen.
  2. Leadgeneratie: netwerkbijeenkomsten, High Growth forums, congressen, workshops e.d. zijn nog steeds de favoriete plekken waar zakelijke contacten gelegd worden. Er gaat natuurlijk niets boven het leggen van persoonlijke contacten, waarbij een enkel gesprek al kan leiden tot een vertrouwensband die een langdurige zakelijke relatie mogelijk maakt. Juist gebruik van de mogelijkheden die Twitter biedt, kan op een vrij eenvoudige wijze een zeer groot netwerk opbouwen en daarmee een nog een veel groter potentieel ontsluiten.
  3. Klantinteractie: Een levendige uitwisseling van informatie, waarbij (potentiële) klanten op de hoogte worden gehouden van bijvoorbeeld productontwikkelingen, waarbij die klanten daarover vervolgens feedback kunnen geven, eventuele service-aangelegenheden als garantie en ondersteuning etc., zorgt voor veel goodwill en een grotere loyaliteit.
  4. Concurrentie-analyse: Vanwege het transparante karakter van Twitter is onderzoek naar de concurrentie makkelijk te doen via de gratis Twitter zoekfunctie. Het bekijken van de tweets in hun “timeline” kan veel nuttige informatie opleveren over nieuwe producten, aanbiedingen, klachten etc.
  5. Verhogen van het websitebezoek: hieronder staan de statische gegevens van ons hoofd Twitter account @multiraedt. Onze tweets zijn in één maand ruim 348.000 keer weergegeven, hetgeen tot zeer aanzienlijk websitebezoek heeft geleid. Samen met onze andere Twitter accounts zorgt Twitter voor ongeveer de helft van ons websitebezoek. tweetweergeven

Internationaal kan Twittermarketing ook makkelijk en effectief worden ingezet

Een bedrijf dat in het buitenland in relatief korte tijd grote naamsbekendheid wil verkrijgen en daaraan gekoppeld een hoog websitebezoek, kan Twitter zeer effectief inzetten. Bovendien kan dat met een zeer gunstige baten-kosten ratio.
Een tweetal praktijkvoorbeelden:

  1. De Nederlandse leverancier van onze handige Twitter tool gaat dit jaar haar product ook internationaal uitrollen. Het zal zeker geen verbazing wekken dat Twitter daarbij een grote rol speelt. In de aanloop van de lancering wordt allereerst de website meertalig gemaakt, agenten aangesteld en in de betreffende taalgebieden Twitter accounts geopend. Door de omvang van het aantal accounts, de efficiënte opbouw van volgers uit de juiste doelgroepen en gerichte contentmarketing wordt in hoog tempo een geïnteresseerd publiek opgebouwd.
  2. Deze leverancier wist ook te vertellen dat zij voor één van hun klanten een lastige markt geopend hadden. Deze klant (o.a. een exporteur van gebruikte goederen) levert zijn producten aan een aantal Afrikaanse landen en had moeite om aan de juiste contacten te komen. De relatief hoge Twitter dichtheid in die landen bood echter uitkomst. Via de juiste selecties heeft deze klant inmiddels een aardig potentieel opgebouwd en weet zijn prospects steeds frequenter naar zijn website te lokken.

In deze twee voorbeelden komt de kracht van Twitter zeer goed naar voren en kan directe conversie gerealiseerd worden. Ook bij producten of diensten die een langer kooptraject vergen kan Twitter goed ingezet worden om de geesten daarvoor alvast rijp te maken. Reputatiemanagement en service-aangelegenheden kunnen bovendien soepel via Twitter georganiseerd worden en tenslotte biedt Twitter een uitstekend platform voor tevreden klanten in hun rol als ambassadeur van uw product of dienst.

 
Aanverwante artikelen:

 
Categorie Marketing Advies