Wij zijn zelf enthousiaste Twitter gebruikers, maar in gesprekken met andere bedrijven wordt Twitter niet altijd even positief afgeschilderd. Twitter zou niet effectief zijn, vele gebruikers zijn "slapers" of erger nog, spammers, niemand leest de tweets en klanten werven via Twitter is al helemaal onmogelijk.

Die kritiek is ten dele terecht en is vergelijkbaar met kritiek op andere social media. Daar staat tegenover dat steeds meer bedrijven met succes de social media gebruiken om hun zakelijke boodschap uit te dragen en steeds minder de traditionele marketing kanalen daarvoor inzetten.

Wat maakt het ene bedrijf dan succesvol en waar gaat het mis voor het andere bedrijf?

Kort gezegd; het verschil zit 'm in kennis en inzet. Ieder social netwerk heeft weer zijn eigen regels en eigenaardigheden, maar op één gebied stemmen zij overeen: het kost een behoorlijke inspanning over langere tijd om social media ten volle te kunnen uitbaten. Is het momentum éénmaal gecreëerd, dan heb je de deur opengezet voor een niet-aflatende stroom van potentiële klantcontacten. Dan betaalt die investering in tijd en middelen zich dubbel en dwars terug. In dit blog zullen wij ons beperken tot Twitter.

Traditionele marketingregels zijn ook van toepassing op Twitter

Twitter mag dan wel iets zijn van de laatste jaren, maar de principes old school marketing blijven van kracht. Ook t.a.v. Twitter.

marketingproces 3

Wil je Twitter dus effectief inzetten, dan zal je waarde propositie aan moeten sluiten bij de klantbehoeftes, je zult die klanten moeten zien te lokaliseren en vervolgens een plan van aanpak moeten ontwerpen om zo efficiënt mogelijk vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Specifieke marketingaanpak bij Twitter

Wil je Twitter effectief inzetten om klanten te werven, dan zul je ervoor moeten zorgen dat je Twitterbereik zich bevindt in de voor jou belangrijke doelgroepen. Bovendien is het wenselijk dat je bereik zo groot mogelijk is. Je wilt dus zoveel mogelijk kwalitatieve volgers op je Twitter account hebben. Bovendien is het een geweldige manier om extra bezoekers naar je website te lokken.
twitter aanpak

Een praktijkvoorbeeld van de Twitter aanpak

Stel je hebt een bedrijf dat is gespecialiseerd in ongediertebestrijding en je wilt je zakelijke klantenbestand verder uitbouwen. Het te volgen stappenplan ziet er dan als volgt uit:

  1. Doelgroepafbakening: tot jouw doelgroep behoren onder meer horecabedrijven, bedrijfskantines, sportverenigingen, ziekenhuizen.
  2. Volgen van relevante Twitter accounts: via de zoekfunctie van Twitter zijn deze organisaties te lokaliseren, althans voor zover zij natuurlijk een Twitteraccount hebben, en daarna te volgen. Dit doe je in een rustig tempo, waarbij je regelmatig de Twitter accounts die jou niet terug volgen weer "ontvolgt". NB: agressief volggedrag is in strijd met de Twitter regels en kan leiden tot opschorting van je account of zelfs opheffing.
  3. Interactie via Twitter: via het volgen wordt een eerste contact gelegd met bedrijven uit je doelgroep en je hebt nu de mogelijkheid om dat contact verder te cultiveren en zo een relatie op te bouwen. Dat doe je door zinvolle informatie te verschaffen, tips te geven, af en toe aanbiedingen te doen, discussies aan te gaan, hun berichten te retweeten etc. Volgers worden zo leads en een deel daarvan klanten.
  4. Interactie buiten Twitter om: de meeste zakelijke Twitter accounts hebben contactgegevens of een website link in hun bio vermeld. Dat betekent dat je de relaties die je opbouwt via Twitter ook op een andere manier kunt benaderen. Denk aan direct mail, telefoon of persoonlijk bezoek.
  5. CRM systeem: Zeker als het aantal contacten sterk toeneemt, is het aan te raden om daarvoor een professioneel klantenbeheersysteem aan te schaffen. Dat geeft de mogelijkheid om al je contacten in één systeem overzichtelijk op te bergen. Denk daarbij aan LinkedIn connecties, Facebook friends, Google Plus relaties, Twitter volgers en al je andere relaties die je in de loop der jaren hebt opgedaan.

Wie kunnen zo klanten werven via Twitter?

In principe kan elk bedrijf, groot of klein, op deze manier aan klanten komen. Vooropgesteld natuurlijk dat er behoefte bestaat aan het aangeboden product of de dienst en er een doelgroep voor bestaat van enige omvang.

Praktisch gezien echter betekent deze methode van klantenwerving wel dat er voldoende tijd voor moet worden vrijgemaakt. Het vergt een redelijke mate van discipline en volharding om er succes mee te kunnen hebben. Niet iedereen heeft die tijd. Zij kunnen er voor kiezen om deze Twitter aanpak geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

 
Verwante publicaties van deze auteur:

 
Categorie Marketing Advies