Staat de tijd bij uw organisatie stil? Dat is de vraag die ik beantwoord, want stilstand is in ieder geval geen vooruitgang. Nu vraagt u zich uiteraard af of die tijd stil staat. En waar die organisatorische vooruitgang anno 2016-2020 ligt? Dat zal ik beargumenteren in deze blog.

Ik heb heel wat jaren op verschillende OK's (operatiekamer) in de Benelux gestaan. Van pragmatische doelgerichte OK's tot absoluut hightech ingericht. Ik leerde snel de mores op een OK en zag hoe het instrumentarium werd ingezet. Dat inzicht was nodig om  de vernieuwing van mijn producten te kunnen onderbouwen.

Onderstaande foto's betreft instrumenten voor sleutelgatchirurgie. Dat gebeurde ook al begin 19e eeuw. Ziet u ook met welke finesse toen al mooie instrumenten werden ontwikkeld?

rr 1

.

En kijkt u nu eens naar onderstaande foto waarop 2 instrumenten zijn te zien (wordt trouwens gebruikt bij neurochirurgie).

rr2

Zonder nu direct kennis van zaken te moeten hebben, kunt u zich goed voorstellen (en zien) dat er wat is veranderd. Andere vorm, ander materiaal, anders gemaakt, andere manier van vasthouden, ander beeldkwaliteit op  het beeldscherm, andere kwaliteit van werken voor de chirurg.

Kortom: u ziet hier duidelijk dat de tijd niet stilstond bij de ontwikkeling van dit instrument voor minimaal invasieve chirurgie (sleutelgat- of kijkoperaties) .

Staat de tijd bij uw organisatie stil?

Nieuwe wetgeving noopt tot aanpassingen, brancheregels  komen en gaan,  en het HRM vak staat ook niet stil. In deze tijd spelen onder meer de volgende HRM-thema’s:

  • dwarsverbanden tussen 3 decentralisaties (de Participatiewet, de WMO en de Jeugdzorg) binnen het publiek domein
  • vernieuwing ontslagrecht
  • verdere flexibilisering arbeidsmarkt
  • strategische personeelsplanning (in nauwe samenhang met duurzame inzetbaarheid, talent management, levensfasebewust personeelsbeleid en mobiliteit)
  • e-HRM (ondersteunen van de activiteiten van Personeel & Organisatie (P&O) door gebruik te maken van internettechnologie)  – imago / employer branding

Echter ook aspecten die in onderstaande tabel staan weergegeven. En dat heeft nu al zijn impact (kijk naar werving & selectie van (jong) personeel)

Haak tabel

En, is dat alles?

Een aantal onderzoekresultaten

Een heleboel trends en ontwikkelingen zijn op zich prima, echter waar draait het nu om, ook in deze tijd? De juiste medewerker, in de juiste functie, die de juiste dingen doet.  De drijfveren en capaciteiten van de medewerker aansluiten op zijn eigen ontwikkeltraject en toekomstperspectief.  De medewerker ook waarde toevoegt en elke dag met energie en bevlogenheid "thuiskomt" op zijn werkplek.

Wat laten diverse onderzoeken op (gebied van stress, werkgeluk en werkenergie) nu zien?

Feit: Meer dan 80% vd medewerkers wil van baan veranderen en zoekt werkgeluk
Feit: Onderzoek onder 74000 mensen wijst uit dat er een te hoge werkstress wordt ervaren. Werkstress is beroepsziekte nummer 1 in Nederland.
Feit: Kwart van de medewerkers voelt zich futloos (Onderzoek van Blauw Research in het kader van de Randstad Werk Monitor onder ruim 800 werkenden.)
Feit: 18% van de bevolking in Nederland  was ooit depressief (NOS op 3: We zijn rijk maar ook ongelukkig onderzoek)
Feit: Werkgeluk ervaren zit niet in het krijgen van meer salaris of de groei van je leaseauto (van A1 –>A2 –> A8 en dan een eigen chauffeur). Onderzoek (Young Professional Onderzoek 2014) wijst uit dat meer geluk wordt ervaren door aandacht te geven aan 3 punten: authenticiteit, zelfontplooiing,  connectie met mensen.

Kortom, voor iedere organisatie staat de tijd nooit stil. Echter merken organisaties steeds duidelijker dat hun huidige aanpak niet meer  voldoende effectief functioneert. Door nieuwe ontwikkelingen en trends is het daardoor tijd voor een andere invulling.

Waarbij het mijn overtuiging is dat medewerkers en hun drijfveren dat verschil gaan maken. 

Drijfveren en onderscheidende organisatie

Stelt u zich eens voor: uw medewerkers werken in hun kracht, met veel energiewinst voor de organisatie als gevolg.Van uw klanten krijgt u heel vaak de feedback dat ze zo prettig en doelgericht worden geholpen. Uw omzet, kosten, ziekteverzuim en gehele organisatie varen er wel bij.  Daar ligt de sleutel tot duurzaam succes.  Bij uw personeel? Juist.  Bij uw personeel en hun drijfveren.

. Creëer bevlogenheid bij mensen en energie binnen uw organisatie door drijfveergerichte interventies.

.U zorgt er natuurlijk voor dat iedereen met energie en plezier zijn werk uitvoert. En dat betekent juist niet dat u alleen moet selecteren op ervaring, competenties en opleiding. U onderzoekt en kijkt tevens naar iemands drijfveren. Want het werkgedrag van iemand, en waar je werkgeluk bij ervaart, wordt veel meer bepaald door iemands drijfveren dan door de aanwezige competenties, kennis en kunde.

rr3

Kortom: er is veelal een discrepantie tussen werkgedrag (dat wat zichtbaar is) en waar iemands drijfveren zitten (lees: werkgeluk bij ervaart). Tel daarbij op dat binnen organisaties mensen met mensen zaken doen (Human2Human).  

De connectie met mensen, ook zakelijk,  op een heel ander niveau wordt gemaakt (zie foto ijsberg).   De connectie heeft plaats op het niveau van drijfveren. Op dat niveau ligt de sleutel naar verder succes en realisatie van uw onderscheidende organisatie.

 
 
 
 
 
 

Wat levert drijfveren u op?

rr4

Concreet voorbeeld:

Door de drijfveren op drie niveaus (medewerkers, afdeling, organisatie)  te duiden, kregen alle medewerkers (200 fte) duidelijke- en nieuwe inzichten over zichzelf, hun afdeling en organisatie. De medewerkers gingen met deze nieuwe inzichten aan de slag.  Er kwam meer energie en elan en de onderlinge interactie en werkethos verbeterde.  Zoveel, dat binnen 6 maanden het werk van 10! openstaande vacatures eenvoudig door de huidige medewerkers werd opgepakt.  Omdat iedereen nu met meer plezier het werk uitvoert, kan iedereen daarom ook veel meer aan. Energiek en positief.
 

Ga ik weer terug naar het begin. Hoe blijft u nu als organisatie bij de tijd met alle nieuwe ontwikkelingen en wordt u een onderscheidende organisatie? Door uw medewerkers maximaal in hun kracht te laten werken. Dat creëert bevlogenheid bij mensen en energie binnen uw organisatie.

 
 

Verwante artikelen:

 
 
 

 
 
Categorie Organisatie Advies