13888630_s, zakelijke verrassingenPersoonlijk houd ik wel van een verrassing, maar in de zakenwereld ligt dat totaal anders. Banken, aandeelhouders, toezichthouders en managers zijn totaal niet gediend van zakelijke verrassingen. Onverwachte afwijkingen, zowel positief als negatief, roept onmiddellijk twijfel op over de brenger van het nieuws.

Hoe kan dit gebeuren? Is h/zij wel voldoende betrokken, proactief, realistisch en/of vakbekwaam? Hoe voorkomen we dat dit nog eens gebeurt? Misschien nog wel belangrijker: hoe kunnen we afwijkingen vroeger onderkennen? We hadden dan eerder corrigerende acties kunnen ondernemen of de situatie juist maximaal kunnen uitbuiten.

Helderheid, Transparantie, Consistentie

Verrassingen leiden vrijwel altijd tot meer systemen, procedures en steeds gedetailleerdere management rapportages. Meer controle, meer overleg, meer details. Het is de vraag of deze structuur maatregelen de juiste weg is om verrassingen te voorkomen.

De bron van verrassingen ligt namelijk vaak in het ontbreken van helderheid over besluiten, afspraken en verwachtingen. Het is niet transparant wie verantwoordelijkheid neemt en welke beslissingsruimte h/zij heeft om de activiteit uit te voeren en eventueel bij te stellen. Daarnaast is vaak niet helder waaraan de activiteit moet voldoen en wat de relatie met andere afdelingen moet zijn. De waan van de dag bepaalt dan vaak de prioriteit en (helaas vaak ook) de kwaliteit van de activiteit.

Als vooraf het speelveld van de manager en medewerker helder in kaart is gebracht, dan zullen afwijkingen al tijdens de uitvoering worden gesignaleerd. De analyse richt zich dan op uitgangspunten, randvoorwaarden en verbeteringsmogelijkheden. Investeringen in structurele bijsturingsmaatregelen zijn dan overbodig.

 

Doe de Gratis Consistentie Check (vragenlijst)

Waarschijnlijk heb je al wel een voorgevoel hoe consistent de bedrijfsvoering in jouw bedrijf is. De Consistentie Check helpt jou om dit gevoel verder te concretiseren en het geeft ook een aantal suggesties om de consistentie in jouw bedrijf te verbeteren. De rapportage (zie voorbeeld) ontvang je via email binnen 24 uur na afronding van de vragenlijst.

Aan deze consistentie check zijn geen kosten verbonden. Alle verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden.

 
 
 

Verwante artikelen: