7144537_s

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. We staan voor een tijdperk van verandering, ook op pensioengebied. Steeds meer risico’s liggen bij de werknemer; derhalve moet hij/zij meer zeggenschap over zijn/haar pensioen(middelen) krijgen.

Meer zeggenschap betekent meer eigen verantwoordelijkheid. Dat vraagt om eenvoud en transparantie om, met een goede begeleiding en ondersteuning, tot de juiste keuzes en besluiten te kunnen komen.
Complexiteit én veranderingen leiden echter voor veel mensen tot onbegrip en teleurstellingen. De website Pensioenklokkenluider.nl wil aan deze mensen een platform bieden.
Het gaat dan met name om negatieve ervaringen, zoals een als onjuist ervaren handelwijze, of het gedrag van een werkgever of pensioenuitvoerder. De pensioenklokkenluider kan op onze website zijn negatieve ervaringen met anderen delen. Deze pensioenklokkenluider kan een gewone werknemer zijn, maar ook een bestuurslid van een pensioenfonds, of een lid van een commissie of verantwoordingsorgaan, of een OR-lid.
Uitgangspunt is dat anonimiteit van de pensioenklokkenluider wordt gegarandeerd, tenzij de pensioenklokkenluider aangeeft dat dit niet nodig is. Ook kunnen namen van personen of organisaties worden geanonimiseerd.
Leren van ervaringen
Veel zaken in de pensioenwereld kunnen en moeten worden verbeterd. Hieraan willen wij via deze website een bijdrage leveren. Reacties van anderen op een ervaring van een pensioenklokkenluider kunnen hiertoe een aanzet zijn. Het zou mooi zijn als oplossingen worden aangedragen. Ook de initiatiefnemers zullen, indien nodig, reageren.
Indeling
Ervaringen en reacties daarop zullen op de website worden opgenomen en in het archief worden opgeslagen op onderwerp en pensioenuitvoerder.
Initiatiefnemers
De initiatiefnemers van dit platform zijn:

 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies