De trend van het moment bij een aflopend pensioencontract is het veranderen van gegarandeerde aanspraken naar een premieregeling. Het verminderen van de garanties dus. Garantiepensioen is volgens veel adviseurs onbetaalbaar geworden.
Maar is dit wel zo en wat willen werknemers eigenlijk?
41032307_s, pensioen

In dit stuk willen wij ondersteuning geven met argumenten aan ondernemingsraden om niet zo maar mee te gaan met (de adviseur) van de werkgever om de pensioenen van de medewerkers te verlagen. Wij gaan er gemakshalve vanuit dat de werkgever de garandeerde middelloonregeling wil veranderen in een premieregeling.

Jarenlang hebben werkgevers kunnen profiteren van kortingen op de premie of winstdeling die pensioenuitvoerders ter beschikking hebben gesteld omdat de rente hoger was dan de al ingerekende rente. Is het fair om in het verleden geprofiteerd te hebben en nu niet thuis te geven?

De afgelopen jaren is de rente gedaald, leven we gemiddeld wat langer en stijgen de pensioenpremies. Dit is een feit. Maar is het echt zo erg als wij vaak horen van (de pensioenadviseurs van) werkgevers?

Pensioen wordt onbetaalbaar

Werknemers moeten akkoord gaan met een verandering van hun pensioen. Als een werkgever om zou vallen, zou ik liever een baan, dan een goed pensioen hebben. Maar vaak gaat de visie waarom het pensioen veranderd gaat worden alleen over meer winst maken.

Gerechtelijke uitspraken uit het verleden geven een goede handleiding: als de werkgever wil versoberen (en de werknemers gaan hiermee akkoord) is compensatie op zijn plaats voor de achteruitgang van het uitgestelde salaris.

Afspraak is afspraak

Werknemers zijn bij het bedrijf gaan werken met als arbeidsvoorwaarde een middelloonpensioen. Er is meestal geen afspraak gemaakt over de kosten van het pensioen. Bij middelloonpensioen volgen de kosten de pensioenaanspraken. In deze tijd zijn de kosten hoger dan enkele jaren geleden (maar toen kregen werkgevers ook vaak forse premiekortingen), maar de rente gaat mogelijk ook wel weer een keertje stijgen. Zou de werkgever dan ook terug willen naar middelloon (eventueel zou je dit wel kunnen vastleggen als je überhaupt zou overwegen om naar een premieregeling te gaan).

Reputatie

Is er nagedacht over de reputatie van het bedrijf. Veel bedrijven willen in 20 jaar van eindloon naar een premieregeling. Hoe goed is het niet van een onderneming om de gemaakte afspraken met de werknemers na te komen, ook al kost het nakomen van de gemaakte afspraken wat meer.

Risico’s bij werknemers neerleggen?

Bij een middelloonpensioen volgen de kosten de pensioenaanspraken. Als de rente daalt, stijgen de kosten. Bij een premieregeling ontvang je minder pensioen als de beleggingen tegenvallen. De meeste werknemers willen liever zekerheid. Veel werknemers zijn ook helemaal niet in de financiële omstandigheden om beleggingsrisico's te nemen met hun pensioeninkomen.

Alle pensioenen worden minder

Dit is niet zo. Niet alle pensioenregelingen worden versoberd. Er zijn ook zat werkgevers die de uitdaging wel oppakken en wel proberen om de gemaakte afspraken met de werknemers na te komen.

De pensioenfondsen moeten korten als zij volgens de afgesproken rekenregels onvoldoende geldbezittingen hebben. Maar de rente die zij gebruiken om de pensioenen te berekenen ligt rond de 1% en er is dus een grote kans op een hogere rente en hiermee een fors opwaarts potentieel. Pensioenfondsen spreken meestal ook af dat als zij korten zij in de toekomst gaan inhalen als er wel voldoende middelen zijn.

 

 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies