shutterstock_139628690Hoe ga je als leidinggevende in gesprek met medewerkers met psychische klachten? Wanneer je psychische klachten bij je medewerkers herkent (veel 'vage klachten', hoofdpijn, spierpijn, concentratie vermindering, het overzicht verliezen, sneller prikkelbaar, meer fouten maken, gestrest, gejaagd (onderaan de mail staat een lijst hoe je stress klachten herkent) is het belangrijk dat je het gesprek aan gaat.

Actie is hierbij altijd beter dan afwachten! Hoe sneller je ingrijpt, hoe korter vaak het verzuim is. Toon in dit gesprek je betrokkenheid en begrip. Probeer in dit gesprek samen tot oplossingen te komen en geef je medewerkers zelf regelmogelijkheden.
 
 
Aangezien de hoeveelheid stress die iemand aankan per persoon verschillend is, en stress dus gedeeltelijk persoonsgebonden is, is het van groot belang dat je medewerker het gevoel moet hebben dat hij er invloed op kan uitoefenen. Zolang medewerkers het gevoel hebben zelf regelmogelijkheden te hebben om de oorzaken van werkdruk of stress aan te kunnen passen kunnen ze de stress de baas! Op het moment dat iemand niet meer het gevoel heeft hier zelf iets aan te kunnen doen, ontstaat een gevoel van overbelasting.

Geef als leidinggevende aan dat de plek, om met de klachten om te leren gaan, op het werk is en niet thuis! Hoe meer je medewerkers thuis gaan piekeren, hoe erger vaak de klachten worden! Ook om de drempel naar het werk niet te hoog te laten worden, is het belangrijk dat de medewerker naar het werk blijft komen. Naast het werken aan herstel en oorzaken van de klachten, is het zorgen voor voldoende ontspanning van belang voor het herstel.

Vaak helpt de regelmaat van het werken en het contact met collega’s voor een groot gedeelte mee aan het herstel. Probeer dus al werkend een oplossing te zoeken voor de problemen die de medewerker ervaart. Spreek daarbij de medewerker ook aan op zijn of haar verantwoordelijkheid en re-integratie plicht. Niet als drukmiddel, maar om de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker te stimuleren. Stel vooral vragen naar wat een medewerker wèl kan. ”Hoeveel uur zou je wèl kunnen werken?” “en wat zou je in die tijd kunnen gaan doen?” "en hoe zou je een bijdrage kunnen leveren aan het team?"

shutterstock_109245842Enige nuancering is hier op zijn plaats. Mensen met een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel zul je als leidinggevende meer tegen zichzelf moeten beschermen, omdat die vaak te snel willen, over hun grenzen heen gaan en daardoor al hun energie verliezen. Maar medewerkers die zich te makkelijk ziek melden zul je juist moeten aansporen om op het werk te komen.

Bij elke re-integratie geldt: bouw veiligheid in. Het is voor een medewerker erg frustrerend als het (meestal te ambitieuze) doel wat is gesteld, niet wordt behaald. Bekijk liever wat realistisch is en stel het onderweg bij. Juist als medewerkers het gevoel hebben dat het weer lukt, zullen ze geneigd zijn extra taken weer op te pakken.

Wanneer ga je erover in gesprek?

Als je meerdere signalen van psychische klachten herkent is het een goed moment om in gesprek te gaan met je medewerker. Het liefst voordat het verzuim begint, want dan kun je samen bekijken wat nodig is om zowel met de psychische klachten aan de slag te gaan alsook te blijven werken. Wanneer je net te laat de klachten herkent en iemand meldt zich ziek, wees er dan vroegtijdig bij en bespreek dit bijvoorbeeld in een Sociaal Medisch Overleg (SMO). Of als je twijfelt over de aanpak, overleg dan met de bedrijfsarts.

shutterstock_91558223

Maar waar ga je het dan over hebben?

Geef als eerste de signalen (zie plaatje onder tekst) terug die je hebt gezien, geef aan dat jij je hierover zorgen maakt en verken met de medewerker de oorzaken en zoek naar oplossingen. Verder kun je de volgende dingen doen:

• Geef de medewerker suggesties en tips wat hij of zij kan doen om met de stress klachten om te gaan.
Steun je medewerker en uit je waardering. Maak hem of haar duidelijk dat hij belangrijk is voor het werkproces en je hem of haar mist. De makkelijkste manier is om complimenten te geven over de dingen die goed gaan. Het kost je niets, en het is een van de krachtigste manieren om succesvolle en loyale medewerkers te krijgen.
• Bespreek medewerkers waarover jij je zorgen maakt in een Sociaal Medisch Overleg.
• Overleg eventueel met de arbodienst / verzuimdienst hoe je met de psychische klachten aan het werk kunt gaan.
• Bespreek frequent verzuim (meer dan 3 x per jaar) met je medewerker om langdurig verzuim te voorkomen. Vragen die je daarbij kunt stellen: Wat is nodig om het frequent verzuim terug te dringen? Wat kan de organisatie hierin betekenen? En: Wat kan de medewerker zelf doen om het verzuim terug te dringen?
• Bekijk als leidinggevende wat jij kunt doen om de psychische klachten op de werkvloer te verminderen of te voorkomen.
 

Signalen Stress
 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Organisatie Advies