Alle 497 aanvragen voor de eerste tranche van de stoppersregeling zullen door het ministerie van economische zaken in behandeling worden genomen. Dit schrijft staatssecretaris van Dam in een brief aan de tweede kamer. Aanvankelijk leek het er op dat er geloot zou moeten worden. Om alle aanvragen te kunnen honoreren is het budget verhoogd naar 38 miljoen euro. Om het extra bedrag te kunnen financieren komt o.a. de tweede tranche van de regeling komen te vervallen.

Omdat de verwachting is dat een deel van de ondernemers niet zal stoppen als ze uitgeloot worden bij de eerste tranche van de stoppersregeling is het budget nu verhoogd om hiermee de effectiviteit van de regeling te verhogen. Doordat er nu meer bedrijven meegenomen worden in de eerste tranche van de stoppersregeling zullen naar verwachting 31.500 grootvee eenheden uit de markt gehaald worden. Dit betekent dat iets meer dan de helft van de beoogde fosfaatreductie via stoppersregelingen al in de eerste tranche gerealiseerd wordt.

Doordat er meer aanvragen in behandeling genomen worden dan oorspronkelijk beoogd zal de afhandeling door RVO ook meer tijd in beslag nemen, zodat ondanks de hogere aantallen af te voeren dieren er voldoende spreiding is om de afvoer tijdig te kunnen realiseren

Stoppersregeling

 
 
 
Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies