De belangrijkste stap voor jou als ondernemer/leidinggevende is om te erkennen dat je de regie bent kwijtgeraakt. Vaak gaat dat ongemerkt. Maar hoe weet je eigenlijk dat je de leiding bent kwijtgeraakt? Pas als je erkent dat je de leiding gedeeltelijk kwijt bent, dan kan je de regie in eigen handen nemen.

regie in eigen handen

Heb jij de leiding nog volledig in handen?

Waarschijnlijk zal je ja zeggen en voelt het ook zo. Toch geven een aantal signalen aan dat je gedeeltelijk de leiding bent kwijtgeraakt:

 • De hectiek van de dag regeert
 • Doelen en plannen zijn vaag en impliciet
 • De omzet en/of winst daalt
 • Collega’s en medewerkers komen hun afspraken niet na. Je mailtjes worden niet of te laat beantwoord
 • Collega’s komen niet of te laat op vergaderingen. Aktiepunten blijven staan
 • Je bent de enige die de onderwerpen van de vergadering bepaalt
 • Goede medewerkers verlaten het bedrijf
 • Het ziekteverzuim neemt toe
 • Je komt moe en/of onvoldaan thuis en je hebt steeds minder zin om naar het werk te gaan
 • Het aantal klachten van klanten stijgt.
 • Je hebt het druk, druk, druk. Je besteedt meer tijd aan urgente zaken en minder aan belangrijke zaken
 • Je vraagt je steeds meer af waar je het voor doet
 • De sfeer is onprettig. Irritaties nemen toe. Sarcastische grappen
 • De samenwerking verloopt stroef
 • De medewerkers zijn ongemotiveerd en nemen geen initiatieven
 • De medewerkers besteden veel tijd op internet voor privé doeleinden
 • Er wordt veel over elkaar geroddeld
 • Klanten gaan naar de concurrent.
 • Je bent continu brandjes aan het blussen. Je komt niet toe aan wat je je voorgenomen had om te doen.
 • Je wilt dingen veranderen, maar dat lukt steeds niet.
 • Je krijgt steeds meer kritiek van je collega’s.

Als meerdere signalen op jou van toepassing zijn, dan is de kans groot dat je de leiding – geheel of gedeeltelijk - niet meer in handen hebt. Als je nu beseft, wat kunnen dan de oorzaken zijn?

Mogelijke oorzaken dat de hectiek van de dag kan regeren

Als de hectiek of waan van de dag regeert, dan ben jij als ondernemer/leidinggevende de regie kwijtgeraakt. Maar hoe zou de leiding de regie uit handen gegeven kunnen hebben? Denk eens na over het antwoord en begin je antwoord met: Ik ……..

Zou het ook zo kunnen zijn dat je:

 • in de loop der jaren ongemerkt de regie bent kwijtgeraakt. Formeel heb je wel de regie, maar informeel wordt jouw invloed steeds minder. Heb je jouw drie belangrijkste doelen voor 2018 helder en concreet? Kennen jouw collega’s en belangrijkste medewerkers deze doelen? Weten zij precies wat van hen verwacht wordt om die doelen te realiseren? .
 • meer tijd bezig bent met te reageren op wat er zich die dag voordoet, dan proactief bezig te zijn met het realiseren van je doelen.
 • anderen niet meer aanspreekt op hun verantwoordelijkheden en als je het wel doet, leidt dat tot conflicten en scheve gezichten

Je schrikt als je je realiseert wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn als je de regie niet neemt.


Mogelijke gevolgen als de hectiek van de dag regeert

 • De sfeer is slecht
 • Medewerkers moeten veel
 • Afleiding is groot
 • Verveling is groot
 • Machteloosheid is groot
 • Veel roddelen
 • Eilandjes vormen zich
 • Veel conflicten doen zich voor en worden niet opgelost
 • Onmacht is groot
 • Chaos – niemand kan er meer een touw aan vastknopen
 • De klachten van klanten nemen toe
 • De onderneming krimpt
 • Iedere keer wordt de schuldvraag gesteld
 • Brandjes blussen
 • Afspraken worden niet nagekomen

Als deze gevolgen zich geheel of gedeeltelijk voordoen, dan raak je ook een stuk bezieling kwijt en juist die bezieling zorgt ervoor dat je de regie in handen neemt.

Als de mate van bezieling groot is:

 • Het "waarom" van de onderneming is helder en bij alle betrokkenen bekend
 • De koers is helder
 • De kernwaarden zijn expliciet gemaakt
 • De kernkwaliteiten worden benut
 • Het lerend vermogen is groot
 • De samenwerking is prettig
 • De onderlinge afstemming is groot
 • De prijs-kwaliteitverhouding is hoog
 • Het creatieve vermogen wordt gestimuleerd
 • De keuzes zijn helder.
 • Het energieniveau is hoog - medewerkers hebben er zin in.
 • De inclusiviteit is groot
 • De onderneming groeit
 • Relatief makkelijk om talentvolle nieuwe medewerkers aan te trekken.
 • Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid

Als de hectiek van de dag regeert, dan ben jij als ondernemer de leiding kwijt. De onderneming wordt wel gestuurd, maar niet of slechts gedeeltelijk door jou. Je hebt sterk de neiging om dat te ontkennen, omdat je dan in de ogen van anderen geen goede leider of ondernemer bent. Doen één of meerdere van deze signalen zich voor, dan is het tijd voor reflectie of zelfonderzoek.

Als de hectiek van de dag regeert, dan is de belangrijkste oorzaak dat je er nog niet in geslaagd bent om van alle Ik-ken een WIJ te maken.

Het gevolg is dat er in jouw management team een sterk WIJ/ZIJ denken is ontstaan. Dat leidt tot fragmentatie – het uiteenvallen van de groep in sub-groepjes. Op een gegeven moment - als de onderlinge verhoudingen verslechteren - stopt ook de informatie uitwisseling tussen de sub-groepjes. Dat leidt er toe dat alle initiatieven in het zwarte gat vallen en de onderneming stuurloos is. Dat kost de onderneming veel geld en verspilde tijd.

Drie stappen om de regie in eigen handen te nemen

De enige die het tij kan keren ben jij (de formele leider, de ondernemer of de directeur). De manier waarop jij dat doet, bepaalt het resultaat.

Stap 1: Herken en erken dat de hectiek van de dag regeert

Herken en erken dat jij en jouw team de leiding zijn kwijtgeraakt. Je hebt lef nodig om dat eerst aan jezelf te bekennen. Stel je kwetsbaar op en ga niet in op de schuldvraag. De schuldvraag is niet relevant. Wat wel relevant is te reflecteren op het gedrag, dat zich nu voordoet en dat bepaalde (negatieve) effecten heeft.

Als jij en je team erkennen dat jullie gedeeltelijk de leiding kwijt zijn, dan kan je beginnen aan stap 2. Is dat nog niet het geval, dan ligt er geen voedingsbodem om aan stap 2 te beginnen.

Stap 2: Bepaal samen de gewenste situatie

Jij neemt het initiatief om met jouw MT (Management Team) een bijeenkomst te beleggen om gezamenlijk op een gestructureerde manier te kijken naar de huidige situatie, de gemeenschappelijke gewenste situatie en wat en wie ervoor nodig zijn om dat te realiseren.

Het is lastig om die bijeenkomst zelf te leiden, als je geen ervaring met een dergelijk proces hebt. Het proces dat leidt tot het verkrijgen van een gemeenschappelijk en gedragen plan is een complex proces. Elk onderdeel van het proces heeft een duidelijk doel. Ervaring is nodig  om alle voetangels en klemmen (zoals bijvoorbeeld omgaan met verwijten, emoties, onverschilligheid, gelijk krijgen) te ontwijken.

Klik hier voor meer informatie over een dergelijk proces.

Ben je er dan als je stap 1 en 2 gezet hebt? Nee.

Stap 3: Laat je coachen

Het gevaar ligt op de loer dat je weer terugvalt in je oude patronen, die ertoe geleid hebben dat je in deze situatie verzeild bent geraakt. Laat je daarom begeleiden door een ervaren en onafhankelijke coach. Je ziet de noodzaak om te veranderen in, maar je durft geen risico te nemen of in het onbekende te stappen. Managers en medewerkers houden niet zo van veranderingen, hebben de neiging de schuldvraag te stellen en dan komen ze al snel uit bij jou. Een coach kan je begeleiden bij je ontwikkeling. Je hebt een ervaren en onafhankelijke coach nodig om daar effectief mee om te gaan en door te zetten. Hij helpt je om te doen wat nodig is en je focus gericht te houden op het gezamenlijke lange termijn doel.

Stap 4: Volg de voortgang

Bepaal heldere en concrete mijlpalen op weg naar het bereiken van de gewenste situatie. Een specialist - zoals een accountant – kan helpen door een effectief management informatie systeem op te zetten in relatie tot je doel en mijlpalen. Op basis van de verschillen tussen mijlpalen en werkelijkheid kan je steeds bepalen wat de volgende stappen zijn. Je zal daarbij continu de missie (waar het om draait) en de visie (wat er toe doet) van de organisatie als uitgangspunt nemen.

Wil je het gevoel hebben dat je de regie weer in eigen handen hebt, ’s ochtends veel zin hebt aan het werk te gaan en ’s avonds een voldaan gevoel te hebben van ertoe doen, neem dan contact met mij op. In een gratis gesprek van 2 uur doen we stap 1 (herkennen en erkennen). Stuur een mail naar info@dartsbusdev.nl of bel me (Nico de Vrij, 0643029853).

 
 
Verwante publicaties:

 
 
Categorie Organisatie Advies