Beoordeling nieuw pensioencontract

beschikbare premieregelingU krijgt van de (adviseur van de) werkgever een nieuwe pensioenregeling ter beoordeling. Het wordt een beschikbare premieregeling. Waar heb je recht op als werknemersvertegenwoordiging? Is de pensioenadviseur eigenlijk wel verplicht om de beste aanbieder te selecteren? Je mag verwachten van wel. De praktijk is weerbarstig. Uitgaande van een gelijke pensioentoezegging (staffel en nabestaandenpensioen) zijn de verschillen tussen de life cycles en de randvoorwaarden enorm.

Hieronder enkele tips:

  1. Je mag ervan uitgaan dat de pensioenadviseur de beste pensioenuitvoerder heeft uitgezocht . Toch moet je de vraag stellen of de voorgestelde uitvoerder volgens de adviseur de beste is en waaruit dit blijkt. Laat de pensioenadviseur dit onderbouwen.
  2. Pensioenuitvoerders bieden in de regel ten minste drie life cycles aan. De neutrale default (als je niets kiest kom je hier terecht), een defensieve (minder risico) en offensieve (meer risico). Van groot belang is dat ook een doorbeleg life cycle wordt aangeboden waarin de deelnemer al tijdens de pensioenopbouw kan beleggen en kan voorsorteren op doorbeleggen na pensioendatum (dus niet alleen na ingang van het pensioen doorbeleggen). De deelnemer mist anders een groot mogelijk rendement door een onjuiste afstemming van risico en duur. En hierop is de doorbeleg-life cycle juist ontworpen.
  3. Heeft de pensioenadviseur bij de vergelijking rekening gehouden met alleen de defaults of ook de andere life cycles. Wat is de verwachting van de adviseur hoeveel werknemers zullen afwijken van de default? Meer dan 97,5% van de werknemers kiest niets en belegt derhalve in de default.
  4. Zijn de life cycles van meerdere uitvoerders met elkaar vergeleken? Kan de pensioenadviseur dit onderbouwen? Uit onderzoek (bijvoorbeeld ActuComp: life cycle vergelijken, ook voor doorbeleggen) blijken de verschillen tussen gelijke life cycles (bv neutraal, offensief of defensief) tussen verschillende pensioenaanbieders bij gelijke economische scenario’s enorm groot te zijn.
  5. Is ook vergeleken of extra risico nemen beloond wordt of juist niet? Vraag: wat als in het neutrale scenario de economie het beter of juist slechter doet. Zijn deze uitkomsten uitgewerkt en zo ja, krijgen wij deze ter inzage?

Verschillen kunnen enorm oplopen

Het is onze ervaring dat bij de verlenging van een beschikbare premieregeling of het aangaan van een beschikbare premieregeling, er niet van mag worden uitgegaan dat de pensioenadviseur van de werkgever de voor de werknemers beste optie aanbiedt. Het maken van de juiste keuze kan tientallen procenten pensioen uitmaken voor de werknemers: laat je goed voorlichten!

Door kennis te delen, kan iedereen er beter van worden. Om deze reden organiseren wij de pensioenopleiding speciaal voor ondernemingsraadsleden en staat onze pensioenopleiding gratis op onze site.

 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies