Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is het interdepartementaal wetenschappelijk instituut dat de regering en de Eerste - en de Tweede Kamer informatie verstrekt. Het SCP heeft een onderzoek gedaan naar wat werknemers belangrijk vinden aan hun pensioen. De conclusies van wat werknemers van hun pensioen vinden is heel anders dan wat de pensioenelite schrijft.

garantiepensioenEnkele conclusies, die overigens volledig aansluiten bij eigen onderzoeken door ondernemingsraden onder werknemers, zijn de volgende:

  • Werknemers hebben veel liever een gegarandeerd pensioen dan een onzeker pensioen (beschikbare premie);
  • Liever eventueel iets minder pensioen maar wel garantie (90%);
  • 70% van de laag- en middelopgeleiden (en 55% van de hogeropgeleiden) en mensen die tegen hun pensioen aanzitten betalen liever iets meer premie dan dat zij een lager pensioen gaan krijgen.

De wensen van werknemers zijn dus duidelijk: liever gegarandeerd middelloon dan een onzeker pensioen (beschikbare premie).

Mening deskundigen over garantiepensioen

De deskundigen vinden en schrijven wat anders en storten soms ongenuanceerde marketing over Nederland uit. Ik vraag mij wel eens af waarom zij dit doen.

Een gedeelte van de publicaties geeft een technische onderbouwing waarom je beter iets anders kunt doen zoals:

  • Waarom betalen voor dure garantiekosten die een verzekeraar vraagt versus liever alle pensioengelden gebruiken voor pensioen;
  • Waarom moeten jongeren betalen voor ouderen (en dit klopt niet);
  • De uitvoeringskosten bij pensioenuitvoerders zijn erg hoog;
  • De eigendomsrechten behoren bij de deelnemer te liggen (bij een pensioenfonds is dit nu niet het geval).

Er valt zeker veel te verbeteren.

Aan de ene kant willen de pensioenfondsen (met hun vertegenwoordigers in de SER) houden wat zij nu hebben. Dit is immers ook een van de bestaansrechten van de sociale partners. Zonder pensioenregeling worden de Cao’s wel erg karig. En zij leveren de bestuurders van de pensioenfondsen.

De PPI’s en verzekeraars schrijven in hun marketingstukjes dat iedereen wil flexibiliseren en dat persoonlijke pensioenpotjes wel zo eerlijk zijn. Maar je mag ook stellen dat zij meer verdienen aan beschikbare premieregelingen of (de PPI’s) helemaal geen middelloonpensioen mogen uitvoeren. Zij willen ook graag de klanten van de pensioenfondsen gaan bedienen en pleiten onder andere voor afschaffing van de overdracht van pensioengeld van jong naar oud middels de doorsnee-premie. Dat afschaffing van de doorsnee-premie ca € 100 miljard kost, hoor ik hen niet over, maar dit is een andere discussie.

Let op de risico's

En veel pensioenadviseurs adviseren budgetneutraal naar een andere pensioenregeling over te stappen en praten hiermee de werkgever naar de mond. Deze betaalt immers de factuur en een boodschap dat hetzelfde pensioen duurder wordt is minder aantrekkelijk dan dat zij een alternatief hebben voor de kostenstijging. Weliswaar kan een beschikbare premieregeling goede pensioenuitkomsten bieden (en je betaalt niet de hoge garantiekosten die bij middelloonpensioen wel in rekening wordt gebracht: dus wordt iedere ingelegde pensioeneuro ook voor pensioen gebruikt), maar deze kosten zijn er niet voor niets. En het risico komt bij een beschikbaar premie-systeem volledig bij de werknemers te liggen en dit willen werknemers (gemiddeld en in overgrote meerderheid) dus niet.

Uit enquêtes die regelmatig worden gehouden onder werknemers en het wetenschappelijke rapport van het SCP blijkt dat werknemers veel liever een zeker pensioen hebben en dat zij weten waar zij aan toe zijn. De kosten voor garantie zijn nu hoger dan dat zij in het verleden waren. Afgelopen jaren profiteerden werkgevers van lagere pensioenkosten omdat de rente hoger was. Maar pensioen gaat over het uitgestelde salaris van werknemers en dit hoort gewoon netjes geregeld te worden. Rekening houdend met de wensen van de werknemers en een eerlijk verhaal.

 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies